Deelnemers van de bijeenkomst in oktober 2016

Voorbereidingen grote flyway-telling in volle gang

De voorbereidingen voor de grote simultaantelling van vogels langs de Oost-Atlantische Vliegroute zijn in volle gang. De telling vindt plaats in januari 2017. Half oktober kwamen verschillende landen van het Afrikaanse deel al samen om afspraken te maken over deze bijzondere vogeltelling. Marc van Roomen van Sovon organiseerde de workshop samen met enkele partnerorganisaties.

De workshop was in Dakar, Senegal. In totaal waren er 14 landen aanwezig. Het gaat dan om landen als Mauritanië, Senegal, Guinee-Bissau, Ghana, Cameroon en Angola. Er werden methoden voor de vaststelling en monitoring van bedreigingen besproken. Het in kaart brengen van bedreigingen is nieuw ten opzichte van de simultaantelling uit 2014. Daarom werd dat nu uitgebreid besproken. Daarnaast zijn er nadere afspraken gemaakt voor de aanstaande tellingen van alle wadgebieden van de hele Oost-Atlantische Vliegroute in januari 2017.

Betrokkenheid

De betrokkenheid onder de deelnemers, die zowel van regeringsinstanties als van non-gouvernementele organisatie’s afkomstig  waren, was groot. Er was een duidelijk besef dat we een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor trekvogels hebben en dat de gebieden in Afrika gezond moeten zijn en blijven voor zowel Waddenzeevogels als Afrikaanse soorten.

Kanoeten en Dwergsterns

De monitoring van trekvogels wordt daarom zo veel mogelijk internationaal afgestemd. Vogels die in de Waddenzee broeden of er verblijven tijdens de trektijd zitten in de winter vaak in wadgebieden langs de westkust van Afrika. Het gaat dan bijvoorbeeld om Lepelaars, Kanoeten en Dwergsterns. Een goed beheer van deze gebieden en kennis over de aantallen en omstandigheden daar zijn dus ook van groot belang voor de bescherming van ‘onze’ vogels.

Werelderfgoed Waddenzee

De workshop is mede mogelijk gemaakt door het Programma naar een Rijke Waddenzee. De bijeenkomst is georganiseerd door Marc van Roomen van Sovon Vogelonderzoek Nederland in samenwerking met Wetlands International en BirdLife International. De workshop en de grote simultaantelling in januari 2017 vinden plaats in het kader van het Wadden Sea Flyway Initiative. Een samenwerking tussen Nederland, Duitsland en Denemarken bij de aanwijzing van de Waddenzee als Werelderfgoed.