Bruine Kiekendief, man | Foto: Harvey van Diek

Volg de gezenderde Bruine Kiekendieven

Bruine Kiekendieven die in België en Nederland zijn gezenderd, leveren interessante informatie op over hun trekroutes.

Deze vogels overwinteren net als de Zweedse vogels in West-Afrika. Op het eerste zicht volgen ze ook gelijkaardige trekroutes. Toen de datasets echter naast elkaar werden gelegd, werden toch enkele opvallende verschillen duidelijk.

Lees het hele bericht op: Natuurpunt.be