Huiszwaluwen op karakteristiek nest.

Vogelwacht Uden beloont gastgezinnen Huiszwaluw

 Komende maanden gaan vrijwilligers van Vogelwacht Uden op zoek naar huiszwaluwnesten in de gemeente Uden, Veghel, Boekel, Bernheze en Landerd. De laatste jaren neemt het aantal huiszwaluwen in onze regio drastisch af. Slecht weer tijdens de vogeltrek, droogte in de overwinteringsgebieden en afname van insecten door intensivering van de landbouw zorgen voor een schommeling in het aantal broedparen. Door middel van het in kaart brengen van deze steeds zeldzamer wordende zwaluw en het geven van voorlichting, probeert Vogelwacht Uden de teruggang een halt toe te roepen.

Broedende huiszwaluwen
Voor de huiszwaluw is de hulp van gastgezinnen die de zwaluwen een nestplaats bieden onmisbaar. Huiszwaluwen bouwen een nestkom van modder en klei onder de overstekken van bruggen en huizen. Voor deze vogelsoort is het dan ook heel belangrijk dat de bewoners van die huizen de nesten niet verstoren. Maar daar krijgen de bewoners wel wat voor terug. Huiszwaluwen zijn de meest duurzame en effectieve insectenverdelgers. Een paartje huiszwaluwen, dat in een broedseizoen twee nesten jongen grootbrengt, vangt in die periode zo’n vijf miljoen muggen. Vogelwacht Uden wil dit voorjaar deze gastgezinnen extra belonen. Via de website kan iedereen locaties van huiszwaluwnesten doorgeven. Na controle van het nest, ontvangt het gastgezin een full color brochure met daarin  allerlei wetenswaardigheden over de huiszwaluw en de andere zwaluwsoorten die in Nederland voorkomen. Daarnaast ontvangen de gastgezinnen per bewoond huiszwaluwnest een lot waarmee begin september leuke prijzen te winnen zijn.

 

Gemakkelijk te herkennen
Huiszwaluwen zijn makkelijk te herkennen aan de witte stuit die goed opvalt tijdens het vliegen. Verder lijken ze erg zwart-wit van kleur: zwart op de bovenzijde en wit aan de onderkant. Hun staart is gevorkt maar veel minder diep dan die van de boerenzwaluw. De nestkom van de huiszwaluw is een bijna dichtgemetselde bol, terwijl die van de boerenzwaluw meer een open kommetje is. Wanneer men nesten van huiszwaluwen weet te zitten, geef dit dan door via de website van Vogelwacht Uden: www.vogelwachtuden.nl (zie button ‘Huiszwaluwactie’).