De kolonie Vale Gieren van Riglos is niet zo ver weg...Foto: Ran Schols

Vogeltellers gezocht Noordoost-Spanje

De familie Scheltus bewoont al vele jaren het dorpje Sierra Estronad in Noordoost-Spanje. Als enige bewoners...want de laatste autochtone bewoners trokken er in de jaren zestig weg, zoals op zoveel plekken op het Spaanse platteland. Lees dit artikel over deze bijzondere familie of kijk op hun facebookpagina

Natuurontwikkeling

Onlangs sloot de familie een convenant met SEO Birdlife in Spanje over het bevorderen van natuurontwikkeling en (extensieve) landbouw ter ondersteuning van de vogelhabitat in de gemeente. De streek (Noord-Aragon, van Mallos de Riglos tot La Sotonera) staat bekend om de grote verscheidenheid aan roofvogels, waaronder gieren, maar ook vele andere bijzondere soorten. Kraanvogels pleisteren er soms in grote aantallen.

Vogeltellers gevraagd

Ervaren vogeltellers zijn schaars in deze omgeving. Vandaar het verzoek van de familie: zijn er ervaren Nederlandse vogelaars die willen meehelpen om een nulmeting te doen van de vogelstand op het landgoed? Zo'n inventarisatie kan dienen als uitgangspunt voor het project in wording. Het gaat om een gebied van ongeveer 300 hectare. Op die manier kan in kaart worden gebracht of de genomen/te nemen maatregelen ook het gewenste effect hebben. 

Meer informatie

De familie kan huisvesting en eten verzorgen voor tellers. Wil je je expertise met delen en enkele dagen genieten in deze idyllische uithoek van Spanje, laat het dan weten via estronate@gmail.com