Wil Gerritse langs de IJssel

Vogelteller in de kijker | maart

Wil Gerritse geeft de aftrap in onze nieuwe rubriek ‘Vogelteller in de Kijker’. Elke maand zal een gedreven vogelaar/vogelteller iets over zichzelf en over zijn of haar telwerk voor Sovon vertellen. Wil Gerritse is al vanaf het eerste uur teller voor Sovon. Aankomende maart zal het zijn 50ste jaar worden dat hij meetelt aan het Watervogeltelproject!

Hoe lang tel je al voor Sovon en hoe ben je voor het eerst met Sovon in aanraking gekomen?

In maart 1970 ben ik met Hans Vlottes begonnen met de maandelijkse vogeltellingen in de oostelijke IJsseluiterwaarden van Deventer tot (toen nog) de IJsselmonding. Dus aankomende maand wordt het mijn 50ste teljaar. In het verleden werden de uiterwaarden van de Grote rivieren integraal geteld door de Vogelwerkgroep Grote rivieren. Door Leo van den Bergh werd ik bij deze tellingen betrokken. Ik kende Leo al een tijdje door contacten met de Vogelwerkgroep Culemborg. Toen de coördinatie van de landelijke Watervogeltellingen bij Sovon terecht kwam is het telgebied wel iets kleiner geworden tot gebieden rond Zwolle. Sinds 1990 tel ik vijf telgebieden opgedeeld in veertien trajecten op basis van landschapskenmerken.

Welke bijzondere vogelervaring kun je je nog herinneren tijdens een telling?

Dat zijn er gelukkig genoeg. Een ervaring die ik me nog goed kan herinneren is die van een Parelduiker die tijdens onze lunch vlak voor ons in een plas neerstreek en wij de Parelduiker heel mooi voor langere tijd konden bekijken. Ook de eerste Zeearend in midden jaren zeventig kan ik me nog goed herinneren. Dit zijn wel echt de krenten in de pad tijdens een telling, maar overkomen me nog steeds elke keer weer.

Waarom tel je eigenlijk vogels? Wat vind je het mooiste aan je tellingen?

Met mijn tellingen wil ik graag een belangrijke bijdrage leveren aan de bescherming van vogels en hun leefgebieden. Daarnaast is het natuurlijk leuk, zeker als je het jarenlang volhoudt en de vaak spectaculaire veranderingen aan den lijve kunt meemaken. Ik vind dan ook dat je je kennis om die reden nuttig moet inzetten in plaats van soorten jagen om lijstjes te scoren. Het is nodig om kennis op te doen, maar doe er dan daarna ook iets nuttigs mee is mijn credo. Tel mee voor de wetenschap!

Is er een telling die je tot op vandaag de dag nog kan herinneren?

Dat zijn de tellingen met hoog water, zoals die in 1995 en 1996, en tijdens strenge winters op beijzelde wegen. Het lukte ons bijna niet om de telling goed uit te voeren. Maar je maakt op deze manier wel iets mee.  

Ook spectaculair waren de tellingen vanaf de boten van Rijkswaterstaat en de Rivierpolitie die ik samen met Gerrit Gerritsen deed in de strenge winters van 1997, '91 en '96. Dan bekijk je je telgebied weer eens van een hele andere kant.

Wat is je favoriete vogelsoort? En waarom?

Mijn favoriete vogelsoorten blijven toch de Geelgors en de Veldleeuwerik. Die kwamen in mijn jeugd nog rijkelijk voor in de natuur- en cultuurgebieden rondom Apeldoorn. Als we dan met enkele NJNérs (vaak in het donker) vanaf Apeldoorn dwars door de Kroondomeinen naar de Veluwemeerkust fietsten om te vogelen of vogels te ringen dan waren de Geelgors en de Veldleeuwerik onze talrijke vaste begeleiders. Elke Veldleeuwerik die ik nu nog hoor roepen, brengen mooie jeugdherinneringen naar boven. Geelgorzen heb ik jaren lang tijdens het RAS-project kunnen volgen rondom mijn oude woonstek daarom de speciale herinnering.

Favoriete soorten van Wim, de Geelgors en de Veldleeuwerik

 

Doe je ook wel eens wat met je eigen telgegevens?

Af en toe geef ik eens een lezing voor de Vogelwerkgroep de IJsselstreek, vroeger meer dan tegenwoordig moet ik toegeven. Maar het uitwerken van mijn vijftigjarige tellingen zal nog wel een behoorlijke uitdaging gaan worden.

Heb je nog goede tips voor beginnende tellers?

Sluit je aan bij een Vogelwerkgroep bij jou in de buurt en ga met ervaren tellers op pad. Je kunt ook klein beginnen zoals een MUS of PTT telling, maar ga tellen dat levert veel nuttige informatie op en wordt nog leuker naarmate je het langer doet.

Kunnen we je ook volgen tijdens een telling via social media, bijv. Twitter, Facebook?

Nee, daar ben ik niet van. Ik krijg al genoeg info via de email en de (vogel)apps.