Vogels van de Weerribben en de Wieden

Alweer een fraai nieuw boek uit, ditmaal over Nationaal Park Weerribben en Wieden

Het boek beschrijft de vogelwereld van het grootste aaneengesloten laagveenmoerasgebied van West-Europa. Nationaal Park Weerribben-Wieden in Noordwest-Overijssel vormt een belangrijk broedgebied voor vele soorten, waaronder Roerdomp, Purperreiger en Zwarte Stern; in totaal 40 soorten van de Rode Lijst. Ook tijdens de trek en in de winter huizen er vele vogelsoorten.

Dit alles wordt samengevat door Obe Brandsma, Jeroen Bredenbeek en Ronald Messemaker, die het gebied van haver tot gort kennen. De teksten, waarvan soortbesprekingen de hoofdmoot uitmaken, worden ondersteund door grafieken en kaarten, en verluchtigd door vele foto’s.

280 pag., prijs € 27,50, bestellen via de website van Natuurmonumenten: voor leden € 22,50 + verzendkosten á € 6,95 of € 27,50 (niet leden) + verzendkosten á € 6,95. Het boek is ook af te halen bij Bezoekerscentrum De Wieden, Beulakerpad 1, 8326 AH St. Jansklooster.