Vogels tellen en COVID-19

De maatregelen die het kabinet eerder heeft afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan worden in fasen versoepeld. Het broedseizoen is nog in volle gang en je vraagt je misschien af onder welke voorwaarden je kunt inventariseren, of hoe Sovon bereikbaar is voor vragen en ondersteuning.

Laatste update: 2 juni 2020

Tellen van vogels is onder voorwaarden mogelijk, maar je gezondheid en die van je omgeving staan voorop. De onderstaande richtlijnen zijn opgesteld in samenspraak met overheden en terreinbeheerders. Het kabinet kan echter maatregelen heroverwegen als daar concrete aanleiding voor is. We blijven eventuele ontwikkelingen dus op de voet volgen.

Naar buiten

Tellingen om broedvogels te monitoren vinden vooral in de vroege ochtenduren plaats. Watervogels en kolonievogels worden ook overdag geteld. De landelijke maatregelen staan niet in de weg om naar buiten te gaan om vogels te tellen, mits dit volgens de volgende richtlijnen gebeurt:

  •     Ga bij voorkeur individueel of met z’n tweeën. Vanaf 1 juni kun je ook weer groepsgewijs op pad. Zorg wel dat je altijd minimaal 1,5 meter afstand kunt houden.
  •     Mijd plaatsen met grotere groepen mensen en zorg ervoor dat je het veld uitgaat als het aantal recreanten begint toe te nemen. Vroeg het veld in en vroeg het veld uit is dus het beste.
  •     Verplaats je zo veel mogelijk rechtstreeks van en naar je onderzoeksgebied. Maak dus geen gebruik van gedeelde vervoersmiddelen, zoals het openbaar vervoer. Ga bij voorkeur niet met meerdere vogeltellers in één auto op pad.
  •     Conformeer je aan de maatregelen van de terreinbeheerder en lokale overheid op wiens terrein je actief bent.

Welke terreinen?

We houden voortdurend contact met terreinbeheerders en overheden. De provincies hebben aangegeven dat monitoring in het agrarisch gebied en langs wateren mogelijk is. Ook in terreinen van natuurbeherende organisaties mag je in de regel op pad. Staatsbosbeheer heeft aangegeven dat monitoringsvrijwilligers op pad mogen gaan, mits die monitoring gecoördineerd wordt door Sovon. Voorwaarde is dat men zich houdt aan de voorschriften van Sovon.       

Updates hierover houden we bij in dit bericht.

Cursussen en bijeenkomsten

Alle (cursus)bijeenkomsten die door Sovon worden georganiseerd zijn in principe tot 1 september afgelast. Wel hebben we een online aanbod in de vorm van webinars op YouTube. We houden uiteraard onze deelnemende cursisten persoonlijk op de hoogte met meer informatie.

Sovon bereikbaar

Ons kantoor is bereikbaar via 024 - 7 410 410 en per e-mail. Onze helpdesk voor ondersteuning bij vogeltellingen is ook bereikbaar. Stuur je vraag wel bij voorkeur per mail. 

Webwinkel

Het blijft de komende tijd gewoon mogelijk producten te bestellen in de webwinkel.