Vogels tellen en COVID-19

Het kabinet heeft besloten de volledige lockdown tot in ieder geval 9 februari te verlengen, en deze ook op enkele punten aan te scherpen. Het met ingang van 23 januari invoeren van een avondklok van 21:00 tot 04.30 uur is daarvan de belangrijkste. Je vraagt je misschien af wat de nieuwe maatregelen betekenen voor het tellen van vogels, of hoe Sovon bereikbaar is voor vragen en ondersteuning.

 

Laatste update: 26 januari 2020

Tellen van vogels is gewoon mogelijk en is ook een goed en veilig alternatief voor veel andere vormen van vrijetijdsbesteding. We willen je wel vragen om de volgende richtlijnen in acht te nemen om de veiligheid ook echt te waarborgen en conform de corona-richtlijnen van het kabinet te handelen:

  • Houd bij het tellen altijd 1,5 meter afstand.
  • Ga alleen of met z'n tweeën op pad. Met meer dan twee mensen op pad gaan is niet toegestaan.
  • Vermijd drukke plekken en voorkom groepsvorming van meer dan twee personen.
  • Reis zo veel mogelijk alleen, of met hooguit één andere vogelteller in één auto.
  • Rijd zoveel mogelijk rechtstreeks van huis naar het telgebied en terug. Vooral als het telgebied niet in je woonomgeving ligt.
  • Draag een mondkapje als dat nodig is, zoals in vogelkijkhutten.
  • Kijk niet door optische apparatuur van andere vogelaars.
  • Conformeer je aan de regels van de terreineigenaar of –beheerder.
  • Veel tellers zijn in de vroege avond actief met het inventariseren van (Bos)uilen. Dit kan zo blijven voor zover hiervoor genoemde maatregelen worden opgevolgd. Met het oog op de avondklok is het van belang om voor 21:00 uur thuis te zijn. Lees meer over de uilen tellen en de avondklok.
  • De wadvogeltelling van 30 januari kan doorgaan voor zover voornoemde maatregelen in acht worden genomen. Er zijn echter logistieke uitdagingen zodat de telmogelijkheden op de eilanden om maatwerk vragen. Neem bij vragen contact op met het Sovon-bureau.

Updates hierover houden we bij in dit bericht.

Cursussen en bijeenkomsten

Sommige cursussen worden online voortgezet via webinars op YouTube. De fysieke cursussen worden later dit voorjaar deels digitaal en indien mogelijk fysiek gegeven.

Sovon bereikbaar

Ons kantoor is elke werkdag tussen 09:00 en 17:00 uur bereikbaar via 024 - 7 410 410 en per e-mail. Onze helpdesk voor ondersteuning bij vogeltellingen is ook bereikbaar. Stuur je vraag wel bij voorkeur per mail. 

Webwinkel

Het blijft de komende tijd gewoon mogelijk producten te bestellen in de webwinkel. 

We wensen iedereen veel telplezier.