Vogels tellen en COVID-19

Het kabinet heeft besloten de lockdown en de avondklok tenminste tot in ieder geval 15 maart te verlengen. Je vraagt je misschien af wat deze maatregelen betekenen voor het tellen van vogels, of hoe Sovon bereikbaar is voor vragen en ondersteuning.

Laatste update: 23 februari 2021


Ook in coronatijd wordt vogelmonitoring maatschappij breed bijzonder gewaardeerd. Tellen van vogels is ook gewoon mogelijk en is een goed en veilig alternatief voor veel andere vormen van vrijetijdsbesteding. We willen je wel vragen om de volgende richtlijnen in acht te nemen om de veiligheid te waarborgen en conform de corona-richtlijnen van het kabinet te handelen:

  • Houd bij het tellen altijd 1,5 meter afstand tot anderen.
  • Ga alleen of met z'n tweeën op pad.
  • Vermijd drukke plekken en voorkom groepsvorming van meer dan twee personen.
  • Reis zo veel mogelijk alleen, of met hooguit één andere vogelteller in één auto.
  • Rijd zoveel mogelijk rechtstreeks van huis naar het telgebied en terug. Vooral als het telgebied niet in je woonomgeving ligt.
  • Draag een mondkapje als dat nodig is, zoals in vogelkijkhutten.
  • Kijk niet door optische apparatuur van andere vogelaars.
  • Conformeer je aan de regels van de terreineigenaar of –beheerder.
  • Veel tellers zijn in de vroege avond actief met het inventariseren van (Bos)uilen. Dit kan zo blijven voor zover hiervoor genoemde maatregelen worden opgevolgd. Met het oog op de avondklok is het van belang om voor 21:00 uur thuis te zijn. Lees meer over de uilen tellen en de avondklok.

Staatsbosbeheer heeft aangegeven dat vogelmonitoring op zijn terreinen kan voor zover vogelaars de tellingen uitvoeren onder de paraplu van Sovon, en daarmee onder de voorwaarden van Sovon (zie hierboven). Geef bij het aanvragen van een terreinvergunning dus aan dat je dit doet in de hoedanigheid van Sovon-vrijwilliger. Updates hierover houden we bij in dit bericht.

Cursussen en bijeenkomsten

Sommige cursussen worden online voortgezet via webinars op YouTube. De fysieke cursussen worden later dit voorjaar deels digitaal en indien mogelijk fysiek gegeven.

Sovon bereikbaar

Ons kantoor is elke werkdag tussen 09:00 en 17:00 uur bereikbaar via 024 - 7 410 410 en per e-mail. Onze helpdesk voor ondersteuning bij vogeltellingen is ook bereikbaar. Stuur je vraag wel bij voorkeur per mail.

Webwinkel

Het blijft de komende tijd gewoon mogelijk producten te bestellen in de webwinkel.

We wensen iedereen veel telplezier.

Sovon spant zich zo goed mogelijk in om de coronamaatregelen van het kabinet zorgvuldig te vertalen in richtlijnen om veilig vogels te tellen. Waar er strijdigheid lijkt te zijn met de coronavoorschriften op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19, gelden de laatste als leidend.