Vogels tellen in de Sahel, boom voor boom voor boom...

Vogels tellen in de Sahel

Miljoenen vogels, waaronder vele die we tot de 'onze' rekenen, overwinteren in de Sahel. Waar ze precies zitten en wat ze er uitspoken: niemand die het weet. Hoe pak je dit aan als je licht in de duisternis wil brengen?

Daarvoor moet je uit een bijzonder hout gesneden zijn. Leo Zwarts, Rob Bijlsma en enkele anderen deden het enkele winters lang. Ze overwogen welke methode te gebruiken en kwamen uit op een in wezen eenvoudige, maar bijzonder arbeidsintensieve variant. Deze levert echter direct bruikbare en betrouwbare resultaten op.

Boom voor boom

Op uitgekozen transecten bekeken ze boom voor boom op de aanwezigheid van vogels. Per boom werden uitgebreide metingen verricht van hoogte, omvang, bebladering enzovoort. De heren zijn niet zo van de kleine steekproef en hebben inmiddels bijna 308.000 bomen in de database zitten.

Tipje van de sluier

In bijna 99% van de bomen bleek geen enkele vogel te zitten! Des te belangrijker voor vogels zijn de 1% bomen waar ze wel in kunnen foerageren. Een bijna bizarre ontdekking waarbij het respect voor de onderzoekers niet weinig toeneemt. Een boom uitgebreid bekijken en opmeten; nee, geen vogel en dus op naar de volgende boom, alwaar...enzovoort. En dat in de Sahel, niet gezegend met het meest aangename klimaat.

Onderzoek belicht

Over dit onderzoek in de Sahel verschijnt een uitgebreid artikel in Ardea. Rob Bijlsma maakte een uitermate leesbaar uitreksel dat je hier kunt downloaden. Het belicht niet alleen dit baanbrekende veldwerk, maar ook meer algemene aspecten van het vogels tellen. Rob houdt er, zoals bekend, duidelijke meningen op na...vergeet vooral niet de voetnoten te lezen!

En binnenkort...

Voor iedereen die zich afvraagt waarom toch zo veel vogels in de Sahel overwinteren en niet een klein beetje verder zuidelijk, in qua klimaat en vegetatie geschikter lijkende gebieden, is er goed nieuws. Dit raadsel wordt over enkele dagen opgelost. Door hetzelfde team van gedreven onderzoekers. Hou de site in de gaten.