Foto: Joost van Bruggen

Vogelinformatie op sovon.nl geactualiseerd

Op sovon.nl staat van iedere vogelsoort landelijke informatie over trends en aantallen. Ook per provincie en per gebied is een schat aan gegevens beschikbaar. Eind december zijn deze gegevens bijgewerkt met de nieuwste resultaten.

De bijgewerkte gegevens lopen vooruit op de begin 2016 te verschijnen monitoringrapporten van broedvogels in 2014 en watervogels in het seizoen 2013/14. Maar ook van verschillende andere projecten waarvan geen specifieke rapporten verschijnen zijn de vele grafieken en kaarten geactualiseerd met de nieuwste cijfers.

Landelijke, provinciale en gebiedsspecifieke vogelinformatie

Voor alle relevante soorten zijn de broedvogelcijfers bijgewerkt tot en met 2014, de watervogelgegevens en wintertellingen tot en met 2013/14 en 2014:

Verder zijn in het landelijke portaal veel extra gegevens vernieuwd, zoals die van het Meetnet Nestkaarten en van Constant Effort Sites.

Nieuw: provinciale watervogeltrends

Geheel nieuw is de toevoeging van provinciale watervogeltrends. In het afgelopen jaar is samen met het CBS een routine ontwikkeld om provinciale watervogeltrends te presenteren. Daarmee kunnen verschillen en overeenkomsten tussen de provincies goed in beeld worden gebracht. Omdat provincies tegenwoordig aan de lat staan voor de uitvoering van het natuurbeleid, kunnen de gepresenteerde cijfers een belangrijk hulpmiddel zijn om beleid te evalueren of nieuwe wegen in te slaan.

Atlasgegevens blijven op atlaspagina

De voorlopige gegevens van de Vogelatlas blijven vooralsnog alleen via www.vogelatlas.nl beschikbaar. Via de soortpagina's op sovon.nl zijn de atlasgegevens per soort inmiddels ook makkelijk te vinden.

Toelichting

Voor gebruik en interpretatie van de vogelgegevens op sovon.nl is een toelichting (pdf) beschikbaar die nadere uitleg geeft over de gepresenteerde gegevens.