Bastaardarend, een bedreigde roofvogel in Oost-Europa. Foto: Ignaas Robbe (observation.org)

Vogelen in Oost- en ZO-Europa voor de Europese atlas

Het veldwerk voor de tweede Europese broedvogelatlas ligt goed op stoom. Een fascinerend project dat de vogelbevolking in een enorm gebied in kaart brengt. Informatie die dringend nodig is uit beschermingsoogpunt.

Verschillende landen in Oost- en Zuidoost-Europa hebben echter moeite om het veldwerk rond te krijgen. Vaak uitgestrekte gebieden met weinig vogelaars...maar wel interessante vogels! Vogelaars die van plan zijn dit voorjaar die richting uit te gaan, en het nuttige met het aangename willen verenigen, kunnen een belangrijke bijdrage leveren.

Prioriteiten

Op deze pagina van de EBCC-site vind je alle betrokken landen. Per land zie je of er hulp gezocht wordt en in welke blokken. Groene blokken: hoge prioriteit. Oranje blokken: hetzelfde, maar overleg met de nationaal coördinator is nodig (mailadressen aanwezig).

Meedoen zoals je wilt en kunt

Je kunt op verschillende manieren bijdragen aan het atlasproject. Door geheel volgens de regels een tweetal systematische bezoeken te brengen aan het blok. Maar ook door tijdens een eenmalig bezoek gedurende 1-2 uur een lijst bij te houden van (waarschijnlijke) broedvogels. Ook losse meldingen kunnen van betekenis zijn. Een uitgebreide toelichting (in het Engels) vind je hier.

Het gemak dient de mens

Waarneming.nl en observation.org zijn ondersteunende portalen van de tweede Europese broedvogelatlas. Dat betekent dat hun website en mobiele invoer gebruikt kunnen worden tijdens en na het veldwerk.