Vogelbalans 2014

Vogelbalans nu te downloaden

Op de Landelijke Dag van afgelopen zaterdag is de Vogelbalans gepresenteerd. De Vogelbalans geeft een actuele stand van zaken hoe het met de vogelstand in Nederland is gesteld.

Het geeft in een notendop de belangrijke feiten weer: waar doen zich opvallende ontwikkelingen voor, en welke soorten doen het juist goed of slecht? Centaal in deze Vogelbalans staat het thema wetlands.

De Vogelbalans laat onder andere zien dat veel doelstellingen voor vogels in waterrijk Nederland niet worden gehaald

Download

Download de Vogelbalans.