Vogelbalans laat de mensen achter de getallen zien

In de onlangs verschenen Vogelbalans staan deze keer niet de vogels, maar de vogelaars centraal. Twaalf vrijwilligers werden geïnterviewd over hun deelname aan Sovon-projecten. Van de dertigjarige Jordy Houkes, die vooral gegevens verzamelt om een gebied te beschermen. Tot de tachtigjarige Fop ten Hoor, die in de voetsporen van zijn leraar biologie trad. Eén ding hebben ze gemeen: een onderzoekende geest.

De jaarlijkse Vogelbalans bevat korte reportages over vrijwilligers die actief zijn voor Sovon. Het zijn verhalen waarin menigeen zich zal herkennen. Evelien van Doorn wilde zich bijvoorbeeld nuttig maken voor de natuur en Astrid Kant kocht een mooi dijkhuis omdat er Huiszwaluwen aan nestelen. Ook het fenomeen vogelwerkgroep komt aan bod. Wat doet zo’n werkgroep?

Resultaten enquête

Naar de motivaties om ’s ochtends vroeg het veld in te gaan om vogels te tellen vroegen we in een enquête. 618 vrijwilligers namen de moeite om meer inzicht te geven in hun beweegredenen. We verwerkten de resultaten in deze infographic middenin de Vogelbalans.

Balans van de vogels

Een Vogelbalans kan echter niet helemaal zonder informatie over de vogels zelf. De balans van de broedvogels en wintergasten sinds 1990 is in twee overzichtelijke diagrammen in de middenkatern te vinden.

De Vogelbalans aanvragen

Leden ontvangen viermaal per jaar het blad Sovon-Nieuws en de jaarlijkse Vogelbalans. Een exemplaar van de Vogelbalans is gratis aan te vragen via dit formulier.