Vogelbalans 2017 over Rode Lijst verschenen

Met broedvogels in loofbossen gaat het beter, terwijl weidevogels onverminderd afnemen. Dat blijkt uit de nieuwe Vogelbalans, die op 2 december is gepresenteerd in Ede. In de nieuwe Vogelbalans zijn de ontwikkelingen van soorten van de Rode Lijst beschreven en is de actuele vogelstand samengevat.

De Vogelbalans laat de ontwikkelingen van 192 broedvogels en 120 overwinterende vogelsoorten zien. Onze vogelbevolking blijkt erg dynamisch te zijn: van de broedvogels blijkt slechts 10% stabiele aantallen zien vanaf 1990. Er zijn iets meer soorten die toenemen dan dat er soorten zijn die in aantal afnemen. Voorbeelden van vogels die positieve cijfers laten zien, zijn de Middelste Bonte Specht, Cetti's Zanger en Grauwe Klauwier. Ook Appelvink, Glanskop en Boomklever, soorten van oud loofbos, nemen toe.

Op de Rode Lijst

Het grootste gedeelte van de Vogelbalans is ingeruimd voor verhalen over broedvogels van de nieuwe Rode Lijst. Ze verdwenen, namen verder af of vestigden zich recent in een klein aantal in Nederland. De basis voor de lijst is het telwerk voor de broedvogelmeetnetten en de Vogelatlas van duizenden vrijwilligers. Zij stelden in Noordwest-Overijssel en Drenthe opvallend veel Rode Lijstsoorten vast. In die regio's liggen bekende natuurgebieden, zoals het Fochteloërveen (o.a. Kraanvogels) en De Wieden/Weerribben (o.a. Roerdompen).

Overhandigd op de Landelijke Dag

Op zaterdag 2 december overhandigde Theo Verstrael, directeur van Sovon, de nieuwe Vogelbalans symbolisch aan directeur Fred Wouters van Vogelbescherming Nederland. Dat gebeurde op de Landelijke Dag van Sovon, waar zo'n 2000 vogelliefhebbers op afkwamen. De Vogelbalans is gratis te downloaden. Leden van Sovon krijgen de Vogelbalans thuisgestuurd. Bent u geen lid, maar wilt u wel een exemplaar van de nieuwste Vogelbalans?