Ruigpootbuizerd bij Nieuwolda, 5 januari 2014. Foto: Harvey van Diek

Vogelatlaskamp op het Hogeland (Noord Groningen) en ’t Oldambt

In het weekend van 4 & 5 januari vertrokken een aantal Sovonners naar het hoge noorden om daar in twee dagen vijf atlasblokken te tellen. Atlasblokken die, gedomineerd door wintertarwe, niet snel geteld zullen worden. Een verslag van een atlasweekend, en een ode aan het Groningse Land.

Door Joost van Bruggen

We hebben ons gefocust op de minste van de minste blokken. Blokken waar bosjes, waterplassen of kwelders in liggen hebben we links laten liggen omdat daar, hopelijk, nog wel iemand voor te vinden is. Desondanks werd het een weekend met de nodige krenten: Blauwe Kiekendief, Ruigpootbuizerd, Tjiftjaf, Vuurgoudhaan en zowaar een Zwarte Ibis. Lees het gehele verslag van de zoektocht naar vogels in 't Hogelaand.

't Is de lucht achter Oethoezen,
't Is t torentje van Spiek,
't Is de weg van Lains noar Klooster,
En deur Westpolder langs de diek.
't Binnen de meulens en de moaren,
't Binnen de kerken en de börgen,
't Is t laand woar ik as kind,
Nog niks begreep van pien of zörgen.
Dat is mien laand, mien Hogelaand...

Contact

Joost van Bruggen, joost.vanbruggen@sovon.nl