Atlasteller René Oosterhuis kon het voor zijn laatste wintervogelronde niet laten...onze hashtag op Twitter

Vogelatlas: laatste winterperiode voorbij

00.00, 1 maart. De laatste winterperiode van de nieuwe VogelAtlas is voorbij. De 28e februari waren nog heel wat tellers op pad om de laatste kilometerhokken geteld te krijgen. Zijn al je formulieren verwerkt? Je kunt meteen verder met de vroege broedvogels...

Allereerst willen we iedere atlasteller een pluim geven voor het gedane veldwerk van deze winter. Nederland is grotendeels geteld wat betreft de wintervogels. Heb je nog niet alle tellingen ingevoerd? We zien je gegevens graag spoedig via vogelatlas.nl, zodat we de balans snel kunnen opmaken.

Schattingen

Als atlasteller maak je voor de winterperiode twee schattingen. De eerste gaat over het winterhalfjaar waarin je geteld hebt. De tweede betreft de eindschattingen over de drie winters van de atlasperiode 2012-2015. Wacht wat betreft de eindschatting vooral even tot na 1 april, als de midwintertelling en vrijwel alle watervogeltellingen zijn ingevoerd. Via de mail is daar een instructie over verstuurd. 

Vroege broedvogels

Als fanatieke atlasteller hoef je niet te wachten op de start van de broedvogelperiode op 1 april. Het is nu al de tijd om zingende Boomleeuweriken op te zoeken, naar spechten en uilen te luisteren en nestbouwende Eksters te noteren. Deze aanvullende waarnemingen van vroege broeders helpen later enorm bij de aantalsschattingen.

Vanaf nu: territoria!

Goed om nog even te benadrukken is dat vanaf de focus ligt op de aantallen territoria en niet meer op individuen. Bij tellingen in het broedseizoen noteer je dus bijvoorbeeld  1 broedpaar in plaats van 2 losse Wilde Eenden. 

Waar kun je nog aan de slag?

We zijn nog heel hard op zoek naar tellers die (eventueel met elkaar!) een atlasblok willen tellen. De groene blokken op deze kaart wachten nog op iemand die in totaal minimaal 20 ochtenduren wil steken in waardevolle gegevensverzameling en misschien wel het omvangrijkste citizen scienceproject van Nederland.