Vogelatlas: Kanoet verschuift

De Kanoet is geen broedvogel in ons land, maar broedt in de hoogarctische gebieden. Het is wel een jaarvogel: hij kan het hele jaar gezien worden, vooral langs de kust. Enkelingen worden ook wel in het binnenland gezien. Toch heeft de Kanoet nog geen supporter in de Vogelatlas. Dat kan toch niet?

Broedseizoen

Tijdens het broedseizoen hebben ze een dieprode buik, in de winter zijn ze overwegend grijs met witte onderdelen. Ze maken meestal een wat plompe indruk met relatief korte stompe snavel. 

Jaarvogel

De Kanoet komt jaarrond in ons land voor met de hoogste aantallen na het broedseizoen. Tijdens de watervogeltellingen in september 2015 werden landelijk 164.000 ex. geteld met de Richel (40.000 ex), de Blauwe Balg (34.000) en Griend (27.000) als belangrijkste pleisterplaatsen.

Verschuiving

Vanaf 1990 heeft er binnen de Waddenzee een verschuiving van pleisterende vogels plaatsgevonden van het westelijke deel naar het oostelijke deel. Dit is het gevolg van intensieve schelpdierenvisserij, wat heeft geleid  tot voedselgebrek. In de Zoute Delta nemen de aantallen de laatste tien jaar ook flink af.   

Atlaskaart

Ook de atlaskaart toont een vergelijkbaar beeld. Toename in de Waddenzee ter hoogte van Friesland en Groningen, sterke afname in Zeeland. Deze geweldige steltloper verdient toch een supporter in de Vogelatlas?

Verschilkaart van de vogelatlas tussen winters 2013-2015 en winters 78-83  van de Kanoet.

 

Lees meer

Op de soortpagina van de kanoet is veel meer info te vinden over Kanoeten. Ook zijn hier veel meer artikelen te lezen.

Eindsprint Vogelatlas

Terwijl de eindstreep nadert hebben nog niet alle soorten een supporter voor de Vogelatlas, waaronder de Kanoet. Dat kunnen we toch niet laten gebeuren? Geef ‘m een steuntje in de rug en word supporter van de Kanoet voor de Vogelatlas. Supporter worden van een soort kan tot 1 januari. Grijp je kans en bekijk welke soorten nog geen supporter hebben!