Vogelatlas

Vogelatlas gaat het laatste jaar in

Het atlasproject is ruim over de helft. Er zijn twee volledige winters en twee volledige broedseizoenen geweest. Veel tellers hebben hun atlasblok helemaal geteld en inmiddels ook al ingestuurd. Dat is mooi want alle atlastellers die vóór 1 november hun schattingen insturen dingen mee naar leuke prijzen die worden verloot op de Landelijke Dag. 

Eind september zijn er 1459 atlasblokken geclaimd en dat betekent dat er nog 226 atlasblokken wachten op een (of meer) tellers. Soms zijn er nog verrassend mooie blokken vacant. Kijk maar eens op de atlassite onder Meedoen.

Werk aan de winkel

Dat er al zoveel blokken geclaimd zijn is natuurlijk heel mooi, maar voordat het blok helemaal geteld is en de schattingen zijn gemaakt en gecontroleerd, is het nog een heel traject. Hieronder is nauwkeurig te zien hoe het in de verschillende districten is gesteld. Kortom: nog veel werk aan de winkel.

 

Status Wintervogelblokken per district

Status Broedvogelblokken per district