Vogelatlas een belangrijke fase verder

Aan het begin van 2017 hebben we zo’n 140 soortauteurs bereid gevonden om een of (in sommige gevallen) meer soorten te beschrijven in de Vogelatlas. Een monsterklus!

Eind november 2017 hebben we bijna alle soortteksten binnen en is de redactie druk doende om de geredigeerde teksten naar de drukker te krijgen. Ook de fotoredactie is afgerond en zijn er ruim 400 foto’s geselecteerd die straks in het ruim 600 pagina’s tellende boek een aantrekkelijk geheel gaan vormen.

Op de Landelijke dag van 2018 ziet de Vogelatlas van Nederland dan het levenslicht en is ie te koop. Bestelwijze en voorinschrijving volgt in 2018. Hou de verschillende Sovon-sites in de gaten.