Foto: still Portretnet.nl

Vliegende start voor laatste atlasjaar

Het laatste veldjaar van de VogelAtlas heeft een vliegende start. Er zijn flink wat atlasblokken geclaimd: het aantal vacante winterblokken is op moment van schrijven geslonken tot 73. Na 1 december zijn ruim 190 (ook kersverse) atlastellers al op pad gegaan om kilometerhokken te tellen. Het geeft een kick om net die ene Grote Gele Kwikstaart tijdens je telling tegen te komen bij een polderslootje, zo twittert Erik Bloeming tijdens zijn telling.

Juist dat maakt het telwerk voor de atlas zo leuk. Je loopt 55 minuten door een kilometerhok en probeert alle verschillende habitats efficiënt af te gaan. Afhankelijk van de soort moet je je waarneming aanvinken, turven of intekenen. Waar zit dat Goudhaantje? In welk bosje zitten die roestende Ransuilen ook alweer? Afsluitend nog even een punttelling van één- of tweemaal 5 minuten en er is weer een kilometerhok gedaan. Rasteller Gerrie Abel scoorde afgelopen weekend een Roodhalsgans op Ameland en Harm Meek telde 110 Fraters op Schiermonnikoog. Krenten in de pap die motiveren om een atlasblok helemaal uit te pluizen.

Minimaal 71.671 teluren

Nederland is opgedeeld in 1684 atlasblokken met in totaal 11.636 kilometerhokken van het ‘gouden grid’. Er vallen wat hokken weg langs de grens en op groot open water. Dit ‘gouden grid’ wordt zowel de winter als het broedseizoen geteld. Per seizoen wordt ieder hok twee keer bezocht om in een uur tijd alle vogels te tellen: 55 minuten doorkruis je als teller het hok en tel één of twee keer 5 minuten op een vast telpunt.

Meer dan 40% van de atlastellers voert de 2 x 5 minutenvariant van de punttelling uit. In pakweg 18.618 kilometerhokken wordt dus geen 60 maar 65 minuten geteld. Per atlasblok komt daar nog ca. 14 uur aanvullende bezoektijd bij aan  de hokken buiten het gouden grid, bedoeld om de soortenlijst van het blok te completeren .

Als straks alles geteld is, komen we op de de volgende indrukwekkende getallen, die veel zeggen over  de inzet van alle tellers:

  • 71.671 teluren (minimaal)
  • 8,2 jaren van continu, dus dag en nacht, tellen door 1 persoon

Nog 73 blokken te claimen

De laatste weken zijn er nog flink wat blokken geclaimd. Diverse  vogelwerkgroepen gaan excursiegewijs op pad om samen op één ochtend een heel atlasblok te tellen. Langzaam kleurt de claimkaart op VogelAtlas.nl steeds blauwer. Tegelijk dringt de tijd: 73 blokken wachten nog op telwerk van een vogelaar voordat de telgrens van 15 januari 2015 passeert. Kijk op deze kaart waar je aan de slag kunt.

Resultaten op maat zo te bekijken

Op de Atlassite kun je de kaarten met voorlopige telresultaten van elke soort per provincie, Sovondistrict of vogelwerkgroep downloaden. Deze kaarten worden elke twee weken ververst met de nieuwe waarnemingen. De kaarten bevatten ook de wintergegevens van de jaarrondatlas uit 1987. Leuk om mee te vergelijken. De broedvogelkaarten komen tegen het voorjaar beschikbaar.