Foto: Eus de Groot

Visetende Blauwborst gezien

Tellers Jan Kramer en Eus de Groot liepen op 25 juli naar de vogelhut bij Piaam in Friesland toen ze een bijzondere waarneming deden. Ze zagen een volwassen Blauwborst met een visje in de snavel. Voor zover we konden nagaan is dat de eerste waarneming van een Blauwborst met een visje als prooi. Of kent iemand nog zo'n waarneming?

Kramer: Omstreeks 18.40 uur op 25 juli 2016 klinkt aan de zuidkant van het pad naar de vogelhut De Ral bij Piaam een scherp alarmerend geluid. Het geluid doet heel even denken aan de doordringende piep van een jonge Meerkoet, maar bij de derde piep wordt duidelijk dat het een alarmerende vogel is. Het geluid komt vanaf de overkant van de sloot, ergens onderaan tegen de rietkraag. Een meter of vijf van ons vandaan. Zoeken met de verrekijker dus!

Bijna meteen komt een vogeltje naar boven. Het gaat (gelukkig voor ons) bovenin een rietstengel zitten. Lang genoeg om als een Blauwborst met prooi in de snavel te worden herkend. Al na enkele ogenblikken vliegt de vogel naar een jonge wilg aan de zuidrand van het pad, enkele meters vanaf zijn eerdere positie in de rietstengel. Hij blijft daar (met het visje in de snavel) zitten. Ongeveer tien meter van ons verwijderd.

Enkele meters bij ons vandaan klinkt vanuit de begroeiing op de noordrand van het pad een zacht gepiep als van juveniele vogels die om voedsel bedelen. Het geluid verplaatst zich als wij rustig in de richting van het geluid lopen. De vogel in de boom blijft nog zitten.  Maar nog geen minuut later vliegt de oudervogel met nog steeds het visje in de snavel naar de vegetatie aan de noordkant van het pad. Helaas buiten ons gezichtsveld. Maar de vogel is ongetwijfeld op weg naar het jong of de jongen. Ons in verwarring achterlatend: een Blauwborst als viseter! Of vangt de vogel de visjes alleen maar als voer voor zijn jongen en eet hij ze zelf niet? Gebrek aan andere soorten voedsel zal er in ieder geval niet zijn geweest. Overal om ons heen vlogen mugjes en andere insecten. Ook zullen er vast nog wel rupsjes te vinden zijn geweest in de nieuwe begroeiing langs het pad en in de rietvelden aan weerszijden van het pad. 

Bijzonder

Kramer zocht contact met Romke Kleefstra, die de Duitse monografie over de Blauwborst erop nasloeg. Daarin worden alleen gevallen beschreven van Blauwborsten die in gevangenschap gehouden werden en kleine visjes wisten te vangen. Ook het handboek van Glutz von Blotzheim maakt geen melding van wilde, vissende Blauwborsten. Dat maakt deze waarneming dus erg interessant. In het tijdschrift Limosa zal er een korte bijdrage over verschijnen, (net zoals er eentje is over een vissende Waterpieper). We zijn natuurlijk benieuwd of er meer waarnemingen bekend zijn van vissende Blauwborsten. Wie heeft het weleens gezien? Meld het ons dan even. 

Reacties

Veel vogels die niet bekend staan als viseters kunnen plotseling overgaan tot het eten van vis, daarbij zijn bekendheid met 't biotoop en vooral speciale omstandigheden die leiden tot 'n uitzonderlijke makkelijke bereikbaarheid van vis in dat gebied, belangrijkere factoren dan een eventueel gebrek aan het normale voedsel. Een leeggelopen sloot bijvoorbeeld met daarin een dun laagje water waarin onervaren, jonge visjes zich hebben laten opsluiten kan een onweerstaanbaar spartelende voedselbron betekenen voor allerlei vogels waarvan je het niet zou verwachten, wel zal het omnivoren, insectivoren (via de reeks landinsecten-waterinsecten-kleine visjes) en roofvogels betreffen wiens spijsvertering is ingesteld op proteïne rijk voedsel, al dan niet met onverteerbare harde partikeltjes die als propjes uitgespuugd kunnen worden. Een kennis van mij beschreef hoe een torenvalk boven een bijna drooggevallen sloot met wapperende vleugels hing en dan met een duik 1 voor 1 kansloze visjes uit het modder ving en op at. Ooit zag ik een brutale kraai een grote meeuw dwingend zijn net gevangen vis op de oever van een opdrogend ven af te geven. Ook heb ik in Noord-West Spanje een slangenarend aan een half droog gevallen getijde-poel zien zitten. De arend keek aandachtig in het ondiepe water naar wat er zich afspeelde. Helaas kon de streekbus -waar vanuit ik tijdens het langzaam voorbij rijden dit zag- niet stoppen maar het zou zo maar kunnen dat een vis (of zelfs een krab) als prooi ging dienen, en dan hoeft de slangenarend dit kunstje niet af te kijken van een toevallig aanwezige visarend of in die streken uiterst zeldzame zeearend, de talrijkere "land"roofvogels als zwarte en rooie wouwen heb ik wel vaker vissen zien pakken (of afpakken!) aan de slijkige oevers van getijde-poelen, zakkende rivieren en stuwmeren of leeg gelaten visvijvers in het Spaanse en Franse binnenland, meestal betrof het in zakkend water gestrande vissen, sommige stijfdood, andere met gapende kieuwen of nog spartelvers en levend.

Afgelopen zondag 27 mei 2018, met de IVN Leeuwarden eo een vroege vogel wandeling in het Houtwiel bij Broeksterwald. Als amateur fotograaf de veel tijd buiten in de natuur doorbrengt eerder dit voorjaar een basiscursus vogelkennis gevolgd. Uiteraard is het dan leuk om met een groep gelijkgestemden de natuur in te gaan en van elkaar te kunnen leren. ’S Morgens om 0500 verzamelen, het eerste licht komt net over de horizon. Zon op staat om 05:30 voor deze dag. Met de gidsen het gebied in en als snel spotten we de eerste vogeltjes. Camera ingesteld op vogeltjes op takken tegen een langzaam oplichtende lucht. In het begin van het gebied is een uitkijk heuvel. Na enige tijd spot ik daar een Blauwborst in de onder begroeiing van de aanwezige struiken. Mijn eerste Blauwborst ooit en begin dus plaatjes te schieten. Al snel verdwijnt het vogeltje weer. Als ik op mijn camera kijk enige teleurstelling erg donkere foto’s. Wellicht kan ik daar thuis nog wat mee. Voor de rest een mooie ochtend, veel soorten kunnen spotten en kunnen vastleggen, waaronder Tapuit en een vliegende Roerdomp en gelukkig ook meerdere Blauwborsten. Een maal thuis met de foto’s aan de slag. Ook die donkere foto’s van dat eerste Blauwborstje. Met lightroom de foto’s aardig helder kunnen krijgen. De foto’s bestuderend valt op dat het vogeltje iets in zijn snavel heeft wat op een visje lijkt. De andere foto’s erbij en idd het moet een visje zijn. Maar dat is voor mijn gevoel raar voor een blauwborst. Tijd om te googelen, om vervolgens bij dit artikel uit te komen. Idd een visetende blauwborst is inderdaad bijzonder. Foto’s naar SOVON gestuurd om ook hun er daar eens naar te laten kijken. Ook SOVON kan niet anders dan de conclusie treken dat dit een visetende blauwborst is. Wat al een hele goede dag was met diverse mooie foto’s werd zo een nog betere dag met een dergelijke bijzondere waarneming. Zo zie je de natuur blijft verwonderen en verrassen.

Reactie toevoegen