Duikende jonge visdief | Foto: Harvey van Diek

Visdieven op de Landelijke Dag

Op de komende Landelijke Dag van zaterdag 2 dececember in Ede is er een keur aan vogellezingen. Ook zijn er diverse Visdievenlezingen, maar liefst twee.

De Visdief is een globetrotter die het niet heel gemakkelijk heeft in ons land. De aantallen zijn licht afnemend. Redenen genoeg om er een lezing over te geven. Meerdere zelfs!

Broeden op het dak

Christa van der Weyde en Jelmer van Belle van Van Hall Larenstein hebben vijf jaar lang dakbroedende visdieven in Leeuwarden gevolgd. Na vijf broedseizoenen levert dit interessante gegevens op over het gebruik van daken als broedhabitat, broedsucces, foerageergedrag en ouderzorg.

12.00 uur, Theatre Cerise

Graadmeters IJsselmeergebied

Vogelbescherming ondersteunt een onderzoek naar het broedsucces van Visdieven op onder meer de Kreupel, Marker Wadden en Eemmeer. Bernd de Bruijn van Vogelbescherming en onderzoeker Jan van de Winden presenteren de eerste spannende resultaten over visdieven als graadmeter in het IJsselmeergebied.

13.45 uur, Theatre Azure

Meer info

Twee lezingen dus! Alle reden om te komen dus en nu alvast je ticket te bestellen. Alles over de Landelijke Dag 2017 is te vinden op sovon.nl/ld