Winterkoning. Foto: Harvey van Diek

Vierde nieuwsbrief MUS

Het Meetnet Urbane Soorten (MUS) volgt het wel en wee van stadsvogels. De derde broedvogeltelling van dit seizoen ligt al weer even achter ons en na een mooie nazomer deed de herfst zijn intrede.

In de vierde nieuwsbrief van MUS een voorlopige indruk van de resultaten van 2013. Van de volgsoorten zijn Waterhoen, Roodborst en Pimpelmees vooruit gegaan t.o.v. vorig jaar. Een grotere groep zit in de min, zoals Stadsduif, Merel, Winterkoning en Huismus. Waarschijnlijk komt dit door de kou in de afgelopen winter en het vroege voorjaar.

Ook geeft deze nieuwsbrief een inkijkje in welke woonwijken en habitats de stadse broedvogels (en twee soorten zoogdieren) het meest zijn aangetroffen. Bij diverse soorten bestaan er opvallende verschillen tussen Hoog en Laag-Nederland, of tussen zandgronden en klei/laagveen.

Dat de MUS-telling ook emotie is blijkt uit allerlei opmerkingen en veldervaringen. De nieuwsbrief is hier te lezen. Informatie over dit telproject vind je elders op de website.