Merelnest met jongen | Foto: Bernice Goffin

Videodagboek over merelnestonderzoek

De voorbereidingen voor het Jaar van de Merel in 2022 zijn in volle gang. Ook dit jaar zijn we al druk bezig met het verzamelen van nestgegevens. Iedereen kan meedoen: om je op gang te helpen in het nestonderzoek naar de Merel hebben we een videodagboek opgezet.

Veel vragen over de Merel

Waarom was het nou ook alweer de Merel, de meest talrijke vogel van Nederland, die onze aandacht trok? Dat heeft te maken met de sterke daling die we in de merelpopulatie zien sinds 2016, en meer sluipenderwijs ook al langer in sommige biotopen (stedelijk gebied, bossen op de zandgronden). Daarnaast zien we op basis van onze nestkaartgegevens dat de reproductie van de Merel al voor een langere tijd een tendens tot afname laat zien (zie onderstaande figuur). De recente populatieafname zal waarschijnlijk deels verklaard worden door de komst van het Usutu-virus in Nederland, maar de al langer afnemende reproductie suggereert dat er meer aan de hand is. Om meer te leren over deze reproductie willen we in 2021 en 2022 zoveel mogelijk nestgegevens van de Merel verzamelen. Zijn er bijvoorbeeld verschillen in legbegin en nestsucces tussen stedelijk en landelijk gebied? Jij kan met dit onderzoek helpen!

Het gemiddelde aantal uitgevlogen jongen per gestart merelnest in drie verschillende periodes (incl. SD). Alle geregistreerde nesten binnen elke periode samengevoegd (1994-2000: 690 nesten; 2001-2010: 833 nesten; 2011-2020: 421 nesten).

 

Tips & Tricks in een videodagboek

Om een aantal nestonderzoekers op gang te helpen, hadden we dit voorjaar een cursus ‘merelnesten zoeken’ in de planning staan. Ondanks veel animo, kon deze helaas niet doorgaan in verband met de coronamaatregelen. We hopen de cursus volgend jaar alsnog te kunnen organiseren, maar willen jullie voor die tijd al graag op gang helpen met het nestonderzoek. Daarom hebben Frank Majoor en Bernice Goffin een velddagboek gemaakt waarin merelnesten gezocht en bekeken worden. Tot nu toe hebben ze al meerdere nesten gevonden. Benieuwd hoe je de nesten kan vinden en herkennen, en hoe het de gevonden nesten vergaat? Kijk hier.

Meedoen is makkelijk

Meedoen aan het nestonderzoek is nu makkelijker dan ooit. Met de vernieuwde Android app AviNest kunnen nestbezoeken tegenwoordig direct in het veld worden ingevoerd. De functies van de app worden uitgebreid toegelicht in de handleiding en de goed bezochte online workshop, die nog steeds terug te kijken is. Indien je liever niet via een app invoert of niet over een Android apparaat beschikt, is Nestkaart Light een simpel en doeltreffend alternatief om toch nestgegevens te kunnen invoeren via een webformulier.

Erop uit!

Indien je nog meer handreikingen zoekt voor het uitvoeren van nestonderzoek aan de Merel kun je het protocol ‘merelnesten’ doornemen, waar ook een handige leeftijdskaart is bijgevoegd zodat de leeftijd van nestjongen makkelijk ingeschat kan worden. Merels nestelen meerdere keren per jaar en hebben als gevolg daarvan een lang broedseizoen, dus hoewel de eerste mereljongen al zijn uitgevlogen is het nog zeker niet te laat om te beginnen met merelnesten zoeken. We hebben tot nu toe al 79 nestkaarten met broedgevallen van Merels binnengekregen! Een aardig begin, maar daar kunnen er in de loop van het voorjaar nog heel wat bijkomen. Help jij daar ook aan mee? Elk merelnest telt, zeker ook die in jouw achtertuin!