Bruine Kiekendief. Foto: Harvey van Diek

Verschuiving Bruine Kiekendieven binnen de Oostvaardersplassen

De laatste jaren is er een verschuiving te zien met betrekking tot het voorkomen van Bruine Kiekendieven binnen de Oostvaardersplassen. Is er een link met toenemende betreding van het moeras door Edelherten?

Door Inge Hagens, DC Flevoland

Meer Edelherten in het moeras

De Blauwe Kiekendief moesten we in Flevoland missen als broedvogel in 2013, maar gelukkig hebben we nog wel Bruine Kiekendieven. De meesten broeden in de Oostvaardersplassen. Maar ook daar buiten zijn zeker paren te vinden, zoals in de Kamperhoek.

In de Oostvaardersplassen is de laatste jaren, met betrekking tot het voorkomen van deze soort, een verschuiving te zien. Nico Beemster en Wim Schippers monitoren elk jaar het aantal paren in de Oostvaadersplassen en constateerden dat sinds de toename van de betreding van het moeras door Edelherten, een deel van het gebied minder geschikt wordt voor Bruine Kiekendieven. Dit heeft (nog?) geen terugloop in het aantal broedparen teweeg gebracht, maar wel een verschuiving.

Waar een paar jaar geleden de kieken dicht langs de kade rond het moerasgebied broedden, zijn ze nu meer het gebied van de Dompen en daar achter richting de Oostvaardersdijk opgegaan. Vorig jaar huisvestten de Oostvaardersplassen 45 broedparen, dit jaar 68.

Contact

Inge Hagens, lsb.flevoland@sovon.nl