Nog steeds Usutu-virus onder merels

Verhoogd aantal meldingen dode Merels

Na de uitbraak in 2016 werd begin april opnieuw het Usutu-virus vastgesteld in Nederland. Dit ging gepaard met een lichte toename van het aantal door burgers gemelde dode Merels.

In de levende vogelsurveillance, uitgevoerd door het Vogeltrekstation van NIOO-KNAW en Erasmus MC, werd in de periode van eind april t/m juni doorlopend activiteit van het usutuvirus onder levende Merels vastgesteld. Eind juni (week 26) nam het aantal meldingen van dode Merels duidelijk toe. Ook werd vaker dan begin van het jaar aangegeven dat meerdere dode merels binnen een kort tijdsbestek werden gevonden.

Onderzoek dode Merels

In de periode van eind juni – tot 20 juli heeft het DWHC samen met het Erasmus MC zeven dode Merels onderzocht op de mogelijke doodsoorzaak. Bij zes Merels is het usutuvirus aangetoond, één dier testte negatief.

Op basis hiervan, in combinatie met de ervaring uit 2016 en met de toename van de meldingen van zieke Merels met symptomen die kunnen passen bij usutuvirus en de toename van merelsterftemeldingen, is het vermoeden dat er opnieuw een Usutuvirus uitbraak is. 

Op dit moment komen de meldingen van dode Merels uit oost, midden en zuid Nederland:

Kaartje meldingen dode Merels Usutu Sovon

Symptomen besmette vogels

Bij een besmetting met het Usutuvirus kunnen de volgende symptomen worden waargenomen: algehele malaise, sloomheid, ‘bol’ zitten, niet meer drinken, naar adem happen, spierzwakte (bijv. niet meer opvliegen/ alleen nog maar laag blijven en meteen weer gaan zitten), vleugels / kop laten hangen en evenwichtsstoornissen. Welke symptomen een vogel exact vertoont, hangt af van welk orgaan is aangetast (hart, hersenen, perifere zenuwen). Omdat dit beeld ook past bij andere ziekten, kan op basis van de ziekteverschijnselen geen uitspraak worden gedaan of de vogel besmet is met het usutuvirus of dat het om een andere ziekte gaat. 

Wat kan ik doen als ik een dode Merel of andere vogel vind?

Je kunt de vondst van een dode vogel melden bij Sovon Vogelonderzoek Nederland via sovon.nl/dodevogels of op de website van DWHC via de link Meld hier uw dode dier.

Overige veelgestelde vragen over het Usutu-virus