Foto: Anne Kwak

Verhongeren de vogels?

Anne Kwak doet onderzoek naar de invloed van systemische pesticiden op zangvogels. Op de Landelijke Dag vertelt ze over haar plannen. Je kunt haar helpen bij haar onderzoek. Hoe? Dat hoor je tijdens de lezing.

Neonicotinoïden hebben de laatste jaren veel aandacht gekregen vanwege hun mogelijke effecten op bijen en andere invertebraten. Het middel Imidacloprid is wereldwijd het meest gebruikt en staat sinds 2003 consistent in de top 3 van pesticiden die de Nederlandse norm overschrijden. In juli 2014 werd een sterke correlatie gevonden tussen de achteruitgang van insectenetende vogels en de concentraties van deze neonicotinoïde in het oppervlakte water. Echter, de mechanismen achter deze achteruitgang zijn nog onbekend. In mijn praatje zal ik vertellen wat de plannen zijn voor mijn promotieonderzoek waarin ik probeer deze mechanismen te achterhalen, om zo de effecten van systemische pesticiden op onze ecosystemen beter te kunnen begrijpen.