Foto: Ran Schols

Verdere uitbreiding Middelste Bonte Specht?

De Middelste Bonte Specht is, met de Grote Zilverreiger, een van de grootste verrassingen van de laatste tientallen jaren. Twee decennia geleden een echte zeldzaamheid, nu op steeds meer plekken te zien.

De belangrijkste regio’s zijn Twente (ca. 175 paren in 2013), de Achterhoek (85) en Limburg (150). Maar hij breidt zich ook elders over de hoge gronden van Oost- en Zuid-Nederland uit, zoals op de Veluwe en in Noord-Brabant.
Zullen daarna West- en Noord-Nederland aan de beurt zijn? Zou zo maar kunnen. Vorig jaar waren er al meldingen van territoriale vogels in de Biesbosch en bij Huizen (NH). En recente meldingen (zoals deze) op waarneming.nl wijzen ook op verdere uitbreiding in Groningen, waar het voorkomen tot nu toe beperkt bleef tot het uiterste zuidoosten.

Met het zachte weer van de afgelopen tijd is het zinvol om de bossen aandacht te schenken. Bij rustig en liefst zonnig weer zijn spechten al behoorlijk actief. In het verder nog vrij stille bos is het daarom een goede tijd om nieuwe vestigingen van de Middelste Bonte Specht te ontdekkken. Kijk voor inventarisatietips hier (klik tabblad Telrichtlijnen aan).