Baardman. Foto: Harvey van Diek

Verdere afname Baardmannen na weer een strenge winter?

De Baardman is een zeldzame broedvogel in Noord Holland. Het is een lastig te tellen soort omdat hij veelal in moeilijk toegankelijke gebieden broedt. Hoe heeft Baardman een wederom strenge winter doorstaan?

Door Patrick Bergkamp, DC Noord-Holland

Het aantal paren/territoria van de Baardman in Noord-Holland ligt, althans in de jaren 2009 en 2010, naar schatting tussen de 70 en 100. Concentraties van enige betekenis zijn te vinden in het Alkmaardermeer, het Ilperveld /Varkensland en het Gooimeer. Elders is het voorkomen beperkt tot 1 of enkele broedparen.

 

Figuur 3. Broedgevallen van de Baardman in 2009-2011

 

Baardman gevoelig voor koude winters

Omdat de Baardman veelal in moeilijk toegankelijke (grote) gebieden broedt die niet allemaal jaarlijks integraal geteld worden, is toe- of afname van de soort lastig te bepalen.

Zoals in het Sovonrapport 'Broedvogels in 2011' te lezen valt, heeft de soort te lijden gehad van de koude in de winter van 2010/11. Verdere afname of in ieder geval uitblijven van herstel is aannemelijk (landelijk trendcijfer voor 2012 is nog niet beschikbaar) na de andermaal koude winter van 2011/12.

In figuur 4 ontbreken de aantallen uit twee van de drie kerngebieden, en de situatie op Texel was onduidelijk.

Figuur 4. Verspreiding Baardman in 2012

 

Mocht iemand t.a.v. de kaartjes een omissie hebben vastgesteld dan horen wij dat graag.

Contact

Patrick Bergkamp, Lsb.noordhollandzuid@sovon.nl & lsb.noordhollandnoord@sovon.nl