Op vogelatlas.nl staat een nieuwe claimkaart

Veldwerk Vogelatlas over de helft

Je zou het niet zeggen, maar het veldwerk voor de Vogelatlas is over de helft! We hebben twee winterseizoenen en een broedseizoen achter de rug. Het voorjaar van het tweede broedseizoen staat te trappelen van ongeduld. De Zwartkoppen, Boerenzwaluwen en Fitissen stromen binnen.

De afgelopen winter zijn er in 740 atlasblokken twee of meer tellingen uitgevoerd (in 2012/13: 742) verdeeld over in totaal 19906 tellingen (24851 in 2012/13). In totaal werden bijna 300.000 unieke records ingevoerd (ruim 320.000 in 2012/13). In zijn geheel lopen de tweede wintertelling dus iets achter op die van 2012/13.

Dankzij de zeer zachte winter (we zijn de kou van vorig jaar allang vergeten) liep de soortenlijst flink op tot maar liefst 258 verschillende vogelsoorten (239 in 2012/13).

Enkele winterkrenten

De Kruisbekken, Grote Kruisbekken en Witbandkruisbekken waren eind vorig jaar al voorspeld en verschenen dan ook op de verschillende atlaslijsten. In 221 (van de 1685) atlasblokken zijn tot nu toe Kruisbekken vastgesteld, in 24 atlasblokken Grote Kruisbekken en in 4 blokken Witbandkruisbekken. Overigens moeten we er steeds bij vermelden dat nog niet alle gegevens gecontroleerd zijn, dus conclusies kunnen we nog niet trekken.

De Sperweruil (Zwolle), Sneeuwuil (o.a. Vlieland), Geelsnavelduiker (Rhederlaag, Gelderland), Kaspische Plevier (Wissenkerkse Polder, Zeeland), Arendbuizerd (Maasvlakte), Kleine Trap (Noord-Drenthe) en Swinhoes Boszanger (Flevoland) waren onverwachte, maar zeer welkome krenten. Kijk vooral ook eens op de resultatenpagina's op de atlassite

Nieuwe claimkaart

Om de atlastellers en potentieel nieuwe tellers een indruk te geven hoe het gesteld is met het aantal volledig getelde atlasblokken hebben we onder Meedoen op de atlassite een nieuwe claimkaart gemaakt.

Boven de kaart van Nederland staat nu de mogelijkheid om te kiezen tussen winter- en broedseizoen of de combinatiekaart. Op die manier is in één oogopslag te zien waar de tellingen al afgerond zijn en waar er nog flink geteld moet worden.

Zo hopen we tellers te motiveren om nog (of alsnog) gericht een atlasblok te gaan tellen of bijv. aanvullende tellingen te verrichten. We hebben nog maar 1½ jaar te gaan en moeten alle zeilen bijzetten om alle blokken geteld te krijgen.