Foto: Peter Eekelder (foto genomen tijdens nestonderzoek)

Veldcursus merelnesten zoeken

Als voorbereiding op het Jaar van de Merel 2022 organiseren we dit voorjaar een cursus merelnesten zoeken. Vind je het leuk om nesten van deze soort te gaan zoeken en zo bij te dragen aan het Meetnet Nestkaarten? Tijdens deze praktische cursus leer je stapsgewijs en onder professionele begeleiding op een verantwoorde manier nesten zoeken en te registreren.

Deze cursus wordt in april en mei gegeven. Je wordt in het veld opgeleid als nestonderzoeker die ons helpt met het verzamelen van waardevolle gegevens. In dit geval gaat het om nesten van Merels, maar de technieken die je leert kun je ook toepassen op andere zangvogels. We verwachten van de deelnemers dat ze zelf meerdere merelnesten gaan volgen in 2021, 2022 en hopelijk ook daarna nog. De gegevens worden ingevoerd voor het Meetnet Nestkaarten

Meer informatie en aanmelden

Op deze pagina vind je meer informatie over de cursus en het aanmeldformulier.