Veertig jaar Sovon verschenen

Het jubileumboekje Veertig jaar Sovon is inmiddels verschenen. Wanneer het goed is, ontvangen alle mensen die hierop hadden ingeschreven het boekje deze week of kort daarna.

  Van de Stichting Ornithologisch Veldonderzoek Nederland (Sovon) tot de Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland (Sovon).

Hoofdstukjes zijn opgehangen aan markante momenten in onze historie. Daarbij krijgt een destijds betrokkene ruimte voor een terugblik. Een tijdsbeeld schetst hoe ons vogelaarslandschap er destijds uitzag. En, we blijven vogelaars, er is aandacht voor het reilen en zeilen van de nodige vogelsoorten.  

Het boekje is nog steeds te bestellen. Kijk ook nog eens op de aan het jubileum gewijde delen van de website. Hier is nog meer informatie te vinden.