Cover Limosa 86 (4)

Veelwijverij bij vliegenvangers en meer

Er is weer een nieuwe Limosa! Na het dikke themanummer Akkervogels is er nu weer een regulier nummer, met artikelen over Bokjes, veelwijverij bij Bonte Vliegenvangers en broedende Duinpiepers.

Het nummer opent met een artikel over het voorkomen van Bokjes in Laag Holland, het zuidelijke deel van Noord-Holland. Bokjes werden hier met regelmaat gevangen in de veenweiden. Dat gaf inzicht in hun trekgedrag, biometrie en voorkomen van deze heimelijk gedragende soort.

In Drenthe worden Bonte Vliegenvanger intensief onderzocht en dat wijst uit dat 4% van de mannetjes er twee vrouwtjes op nahoudt. Normaliter broeden die vrouwtjes in verschillende nestkasten, maar in Limosa wordt beschreven hoe twee vrouwtjes in hetzelfde nest eieren legden, deze gezamenlijk bebroedden en samen met hun ene mannetje de jongen opvoedden. Een geval van veelwijverij.

Nog meer over snippen

Verder in dit nummer een artikel over het talrijk overwinteren van Houtsnippen in de Hollandse duinen en het broeden van Duinpiepers langs de kust in het verleden. Tevens een overzichtsartikel van zeldzame vogels in Nederland in 2011 en een bijdrage over hoe een gezin Grote Canadese Ganzen omging met twee pleegkinderen, namelijk twee kleine Soepganzen.

Naast deze artikelen schenkt de rubriek Andermans Veren opnieuw aandacht aan interessante internationale vogelliteratuur, geeft de NOU een verslag van de themadag ‘Aanpassing van vogels in de stad’ en zijn er veel recensies te lezen van onlangs verschenen vogelboeken. Lees Limosa!