Foto: Ran Schols

Veel Zanglijsters tijdens Euro Birdwatch 2014

De Euro Birdwatch van zaterdag 4 oktober was er één van records. Voor het eerst in 19 jaar werden er meer dan 1 miljoen vogels geteld. Ook het aantal verschillende soorten piekte: een indrukwekkende 218 in totaal. Vooral de Zanglijstertrek was intens.

Vogelbescherming Nederland organiseerde de landelijke telling voor de negentiende keer. Ditmaal werden alle gegevens ingevoerd op Trektellen.nl, waarop in de loop van de dag steeds meer tellingen verschenen. Al snel bleek het een prima teldag, dankzij de heldere nacht en de zuidelijke wind. In totaal werden er 1.263.649 vogels geteld, bijna een verdubbeling van het oude record (2008): 664.550 vogels. Toen werden er 215 soorten gezien, nu maarliefst 218. De  Spreeuw stond weer op nummer 1, met in totaal ruim 416.000 vogels, gevolgd door de Vink met 380.021.

Zanglijsters

Langs de zuidwestkust van Nederland was de trek van Zanglijsters intens. Bosjes in de duinen zaten er vol mee en in de vroege ochtend vertrokken ze al tikkend en tsjakkend. Van de in totaal116.424 exemplaren werd het gros opgepikt op De Vulkaan, Den Haag en De Nolle, Vlissingen. Vermoedelijk kwam een deel van de lijsters van boven de Noordzee het land op vliegen, omdat het zwaartepunt langs de uiterste westkust lag. Maar ook menige telpost in het binnenland zag er erg veel. Het was de beste Zanglijsterdag van de afgelopen tien jaar.

Euro Birdwatch

Deze internationale vogeltelling is een initiatief van BirdLife International. Tijdens dit unieke evenement wordt er op hetzelfde moment in 37 Europese landen (trek)vogels geteld. Dit jaar deden er in Nederland rond de 100 vogelwerkgroepen mee en minstens 150 trektelposten. Vogelbescherming Nederland coördineerde de tellingen in eigen land.