Grote Gele Kwikstaart langs De Vulkaan, 27 september 2014. Foto: Eduard Opperman (trektellen.nl)

Veel trekkende Lepelaars en Grote Gele Kwikstaarten najaar 2016

Najaar 2016 gaf opvallende aantallen Lepelaars en Grote Gele Kwikstaarten te zien. Althans, op trektelpost De Vulkaan in Den Haag.

Op deze telpost, befaamd om zijn gestuwde najaarstrek, zijn de tellers wel wat gewend. Maar najaar 2016 had toch weer verrassingen in petto. Trokken er in de afgelopen tien najaren gemiddeld 400 Lepelaars voorbij, in 2016 lag dat aantal net boven de 2000. Op de beste dag, 26 september, ging het om 704 Lepelaars waaronder een groep van 250. Het is aannemelijk dat deze vogels afkomstig waren uit het Waddengebied, inclusief dat van Noordwest-Duitsland waar tegenwoordig vele honderden paren broeden.

Ook Grote Gele Kwikstaart

De Vulkaan staat jaarlijks garant voor aantallen Grote Gele Kwikstaarten waar andere telposten van zullen duizelen. Najaar 2016 verpletterde alle vorige records op deze sinds de jaren tachtig intensief bezette telpost. Alleen al op 1 oktober kwamen er 371 Grote Gele Kwikstaarten voorbij, alleen of in groepjes tot zes exemplaren. In tegenstelling tot de Lepelaars (die ook op andere telposten langs de Hollandse kust veel werden gezien) was er elders in het land geen sprake van opvallend hoge aantallen.

Meer lezen

Rob Berkelder, behorend tot de vaste kern van de Vulkaan-tellers, maakte een overzicht van de trek van Lepelaar en Grote Gele Kwikstaart in najaar 2016. Een pdf is hier te downloaden.