Vrouwtje Spreeuw kijkt uit een van de nestkasten van de golfclub. Foto: Albert de Jong

Veel Spreeuwen aan de tweede leg

Veel Spreeuwen lijken dit jaar aan een tweede legsel te beginnen. Tijdens een nestcontrole op 23 mei van de 50 nestkasten bij de Edese Golf Club, bleken veel nestkasten opnieuw gevuld met eieren. Tweede legsels komen relatief weinig voor bij Spreeuwen. Zorgt het warme voorjaar dit jaar voor meer legsels?

Tijdens de nestcontrole bij Edese Golf Club, waar we dit jaar 50 nestkasten volgen, bleek dat de Spreeuwen daar massaal aan een tweede leg zijn begonnen. Jan Schoppers van Sovon: "Tweede legsels zijn over het algemeen minder groot en succesvol als de eerste. Op basis van het aantal eieren dat we tegenkwamen, lijkt dat ook te kloppen. Maar de omvang op Papendal heeft ons ronduit verbaasd. Bijna alle nestkasten die hiervoor in gebruik waren, zijn opnieuw bezet." Ook van elders uit het land komen berichten over Spreeuwen die opnieuw tot broeden overgaan. Als die geen ring hebben, is het niet met zekerheid te zeggen of het vogels zijn die de eerste broedronde in dezelfde nestkast hebben gebroed. Maar van één legsel weten we het al zeker. De geringde Spreeuw van Nestkast Live is opnieuw begonnen! 

Bijzonder

Dat zoveel Spreeuwen aan een tweede leg beginnen, is inderdaad bijzonder. Uit de gegevens van Nestkaart blijkt dat in de jaren 2010-2012 respectievelijk 9, 5 en 4 procent van de ingevulde nestkaarten tweede legsels betrof. Waarschijnlijk zijn tweede legsels gewoon erg schaars. Vanwege de hoge temperaturen in maart en  april begonnen de meeste Spreeuwen dit jaar erg vroeg met broeden. Rond 10 mei vlogen er al veel jongen uit in het zuiden en midden van Nederland. Mogelijk nodigt het feit de Spreeuwen vroeg klaar waren met broeden uit om opnieuw een poging te wagen.

Meedoen

Heb je Spreeuwen in een nestkast? Volg dan het broedsel en voer je gegevens in via Nestkaart Light. Verder zijn er natuurlijk al veel zwermen met jonge Spreeuwen te zien. Die kun je eenvoudig tellen en doorgeven via de app of spreeuw.sovon.nl