Ooievaars. Foto: Harvey van Diek

Veel overwinterende Ooievaars geteld

Sinds 2010 worden overwinterende Ooievaars landelijk in kaart gebracht door werkgroep STORK. Ditmaal een record aantal.

Het aantal van 668 Ooievaars half januari 2015 was hoger dan in de voorgaande vijf jaren, toen er 497-653 werden geteld. Het hoge aantal Ooievaars hangt misschien deels samen met een toegenomen aantal waarnemers. Wat echter ook kan meespelen is de goede voedselsituatie in met name het noorden van het land, waar lokaal een veldmuizenplaag heerste.

Het verslag van STORK is hier te lezen.