Grote Zilverreigers. Foto: Berend Voslamber

Veel Grote Zilverreigers bij septembertelling

Dit jaar begon de trek van buitenlandse Grote Zilverreigers naar ons land behoorlijk vroeg, zoals in een eerder bericht aangegeven. Het lijkt te wijzen op nieuwe recordaantallen.

Dat blijkt ook uit de watervogeltellingen, die in september weer van start gingen in een groot aantal vaste telgebieden.

Veelbelovende resultaten
Bij de telling half september werden  vette aantallen genoteerd. Nog geen week na de telling zijn er al 1342 exemplaren ingevoerd in 815 telgebieden. Dat is ongeveer een derde van alle telgebieden, dus er gaat nog een heleboel bij komen. Opvallende aantallen zijn die van het Haringvliet-Volkerak (275, waarvan 132 op het eiland Tiengemeten), De Deelen in Friesland (65), polder Mastenbroek Ov (210), de kwelders ten oosten van Lauwersmeer (60) en vele tientallen langs de IJssel en Waal.
Dank trouwens aan de tellers die al zo snel hun gegevens opstuurden, en een oproep aan anderen om dit voorbeeld te volgen.

Muizenovervloed
Voor het eerst sinds jaren barste het deze zomer in veel graslanden van de veldmuizen. Grote zilverreigers zullen hun graantje meepikken van de overvloed, want het zijn behendige muizenjagers.
Het gedrag van op muizen jagende Grote Zilverreigers werd in de IJsseldelta bestudeerd door Gerrit Gerritsen (Vogels in Overijssel 2013, pag. 15-19). Ruim de helft van de vangpogingen is succesvol; gemiddeld hebben de vogels 11,6 (muizenrijke winter) tot 21,1 (muizenarme winter) minuten nodig om een muis te verschalken.