Goudplevier. Foto: Harvey van Diek

Veel Goudplevieren en Kieviten in Waddenzee

Het zachte weer midden januari verleidde sommige vogelsoorten om in grote aantallen in ons land te blijven hangen.

In de nieuwe watervogelnieuwsbrief belicht Romke Kleefstra al wat eerste resultaten van de midwintertelling in het Waddengebied. Er werden minstens 21.000 Goudplevieren geteld, in overgrote meerderheid op de Friese Waddenkust. Wat een verschil met koudere winters, wanneer er soms maar een paar honderd in de hele Waddenzee bivakkeren!

Er werden in de Waddenzee ook veel Kieviten geteld, tenminste 32.000, en wederom vooral aan de Friese Kust. Het talrijke optreden van Kieviten op de wadplaten is een tamelijk recent verschijnsel. Dat geldt niet voor Pijlstaarten, maar de aantallen verschillen wel enorm tussen zachte en koudere winters. De ruim 22.000 die nu geteld werden, zijn kenmerkend voor (zeer) zacht winterweer.

Meer nieuwtjes, ook over ganzen en Grote Zilverreiger, in de verse watervogelnieuwsbrief.