Patrijzentellers speuren het weiland af | Foto: Marieke Berman

Veel enthousiaste patrijzentellers in Gelderland

In februari en maart is er in de buurt van Sinderen, Groesbeek, Batenburg, Vorden en Eibergen een zeer succesvolle cursus Patrijzen inventariseren gehouden. Karen Hinkamp van Stichting Landschapsbeheer Gelderland en Frank Majoor van Sovon Vogelonderzoek Nederland gaven deze cursus. Enkele honderden nieuwe telvrijwilligers zijn nu gestart om bij te houden hoe het met de Patrijs in Gelderland gaat in de komende jaren.

Project

In Gelderland loopt het Gelderse Actieplan Akker- en Weidevogels. Op veel locaties in Gelderland worden hiervoor akkerranden ingezaaid met speciale plantenmengsels met veel zaden voor Patrijzen. Ook worden andere landschapselementen beschermd die passen bij het leefgebied van de Patrijs. Stichting Landschapsbeheer wil samen met de agrarische collectieven in Gelderland volgen of deze maatregelen in het landschap effect hebben op de Patrijzenstand in Gelderland.

Cursus

In februari werden de cursusavonden gehouden. De opkomst was groter dan verwacht, ontzettend mooi om te zien! Op de avond vertelde Karen over het project en de telgebieden in de regio. Vervolgens vertelde Frank de vrijwilligers wat over de Patrijs en zijn leefwijze. Ook gaf hij uitleg over hoe en wanneer je precies het beste in het veld op zoek kunt gaan naar de Patrijs om betrouwbare inventarisaties te kunnen doen. Aan het einde van de avond konden de deelnemers aangeven in welk gebied ze het liefst aan de slag wilden gaan.

Het veld in

In maart zijn de cursisten samen met Karen en Frank het veld in gegaan. Ze kregen toegangscodes om de Patrijzen ook te kunnen invoeren via de Avimap-app, een kaartje van hun inventarisatiegebied en een geluidsboxje om de Patrijzen te kunnen opsporen door geluid af te spelen. Frank ging samen oefenen met hoe je zoekt naar Patrijzen. Dat bleek best een klusje ‘doorbijten’ te zijn, maar als je dan na een poosje twee kopjes met een nieuwsgierig oogje boven een graspol ziet uitkijken, is je geduld rijk beloond!

Succes

Vanuit Sovon wensen wij alle nieuwe Patrijzenvrijwilligers in Gelderland veel succes en plezier met hun tellingen! We hopen natuurlijk met jullie mee dat het Patrijzenproject een toename zal veroorzaken van de bedreigde Patrijs!