Foto: Tim Dodman / Wadden Sea Flyway Initiative

Van Gambia tot aan Terschelling

Afgelopen weekend ging de allereerste integrale vogeltelling langs de gehele Oost-Atlantische flyway van start: de trekroute van watervogels vanuit het Arctische gebied tot aan Zuid-Afrika. Zo’n 1.500 tellers zijn deze maand actief in dertig landen. De eerste mooie ervaringen van de tellers stromen binnen bij de projectleiding. Arjan Berben van Vogelbescherming zette wat impressies op een rij.

Onvergetelijk dag in Gambia (Simon Delaney)

“Bao bolong is een parel van een wetland ten Noorden van de Gambia-rivier. In de middle of nowhere zijn we gedropt en tellen allerlei watervogels. We lopen enorme afstanden. Tot nu staat de teller op veertig soorten, waaronder Zwarte Ooievaars, 600 Afrikaanse Lepelaars, Vorkstaartplevieren en tien soorten overwinterende steltlopers. Om het gebied recht te doen zou je hier een week moeten blijven. Nu moeten we het doen in een dag. Uitgeput zitten we ‘s avonds aan de thee. Doodmoe val ik in slaap bij kampvuur. Een onvergetelijke dag. Eerder hadden we een mooie dagtocht naar de Bijol eilanden, waar we 23 soorten waarnamen en we onder kleurringen konden aflezen van Adouins meeuwen.”

Records in Marokko (Imad Cherkaoui)

“Zoals elke winter telt GREPOM BirdLife de watervogels in Marokko. We bezoeken 150 wetlands door het hele land. Tot nu hebben we zeventig gedaan en 98 watervogelsoorten waargenomen. Een eerste analyse geeft aan dat we recordaantallen hebben van overwinterende Slobeenden, Krooneenden, Witoogeenden en Aalscholvers. Terwijl Wintertaling en Bergeend niet zo veel geteld zijn als in eerdere jaren. Zeldzaamheden zagen we ook, zoals de  Amerikaanse Fregatvogel, Rotgans, Blauwvleugeltaling, Paarse Strandloper en Ringsnavelmeeuw.
Deze telling stelt ons in staat om trends te monitoren van de verschillende populaties, hun situatie in te schatten en bedreigingen waar te nemen. Hoogstnoodzakelijk dus om beschermingsacties in gang te zetten en prioriteiten te stellen!” 

Vrouwen tellen meer in Mauritanië (Djibril Diallo)

“Nature Mauritanië doet mee met dertig mensen aan deze integrale flyway-telling. We tellen op dit moment de watervogels in het nationale park van Diawling. Voor het eerst sinds vijf jaar doen er weer vrouwen mee met het onderzoek. Jammer was dat we te weinig en te slechte kijkers en telescopen hadden. Op deze eerste dag namen we veel meer watervogels waar ten opzichte van vorig jaar in dit gebied: 175.601 versus 144.140.”

Terugmelding van een grutto in Sierra Leone (Papanie Bai Sesay)

“Onze watervogeltelling in Sierra Leone heeft een vliegende start gehad. Veel soorten steltlopers en ruim vijftig watervogelsoorten bij Yawri bay, Sherbro river en op Turtle Island.  Vandaag hebben we een belangrijke plek ontdekt stroomopwaarts bij de Shebro river met heel veel watervogels.  Gisteren hadden we drie Africa Skimmers achter York island. Ik heb ook een foto gemaakt van de ringen van een Grutto. Waarschijnlijk is die geringd door Nederlanders. Waar precies wordt uitgezocht.”

Slechtvalk verstoort telling (Joost van Bruggen/Sovon)

“Op het wad tekent zich een lange brede zwarte streep af. Ik zit op Terschelling, bij de Vierde Duintjes. De streep blijken scholeksters te zijn. Een heleboel Scholeksters. Na vijftien minuten heb ik de groep tweemaal  geteld in clusters van honderd: 15.060 vogels. Nét als ik klaar ben, vliegt een groot deel op. Het geruis van duizenden vleugels is hoorbaar voordat de groep weer gaat zitten. Waarschijnlijk is het vrouwtje Slechtvalk hier debet aan dat hier al jaren in de winter huishoudt. Ze is prachtig, maar tijdens de telling van steltlopers heb ik liever dat ze blijft zitten.”