Vacatures bij de Sovon-ledenraad

Nieuwe leden gezocht: vrouwen en jongeren extra welkom!

Het gaat goed met de ledenraad van Sovon: ieder half jaar mogen we nieuwe ledenraadsleden verwelkomen. Zo traden Wim van Boekel (district Groningen), Jan de Beer (district Utrecht) en Jacques van der Ploeg (district Flevoland) afgelopen november toe.

In de ledenraad hebben afgelopen tijd al enkele vrouwen en jongere waarnemers zitting genomen. Daar zijn we blij mee, maar het aandeel kan zeker nog wat groter. De ledenraad heeft namelijk een belangrijke functie als klankbord, waarbij we dus graag ook de geluiden van vrouwelijke tellers en jongeren goed willen horen. Denk dus niet te snel: dat is niks voor mij!

Wat houdt het in?

Sovon is een vereniging van zo’n 10.000 waarnemers en 4.000 leden. In de Ledenraad zitten leden met een brede blik die opkomen voor het algemeen belang van Sovon en mee willen helpen de doelstellingen van Sovon te realiseren: het doen van ornithologisch (veld)onderzoek, het publiceren daarover en het stimuleren en coördineren van het gericht waarnemen van vogels door vrijwilligers. Kandidaten hoeven geen doorgewinterde waarnemer te zijn of bestuurlijke ervaring te hebben, maar hebben bij voorkeur wel een duidelijk regionale band. Op die manier kun je invulling geven aan misschien wel de belangrijkste functie van de ledenraad, de klankbordfunctie. Belangrijk is wel dat Ledenraadsleden zonder 'last of ruggespraak' van de leden in het district in de Ledenraad zitten.

Districten

Ieder district kent maximaal twee vertegenwoordigers. Er zijn nog twee districten zonder vertegenwoordiging, te weten Limburg Noord en de Wadden. Daarnaast zoeken we in enkele districten nog een tweede vertegenwoordiger.

We roepen onze leden die woonachtig zijn in de volgende districten op om zich kandidaat te stellen:

  • Achterhoek (1 vacature)
  • Grote Rivieren (1 vacature)
  • Fryslân (1 vacature)
  • Limburg Noord (2 vacatures)
  • Limburg Zuid (1 vacature)
  • Overijssel-west (1 vacature)
  • Twente (1 vacature, er is al een kandidaat)
  • Veluwe (1 vacature)
  • Wadden (2 vacatures per 2018)
  • Zuid-Holland zuid (1 vacature)

Meer informatie en aanmelden

Aanmelden als kandidaat kan gemakkelijk via www.sovon.nl/ledenraad. Voor een kandidaatstelling is de steun van tenminste vijf leden nodig. Dat kunnen bijvoorbeeld collega-waarnemers, maar ook het bestuur van een Vogelwerkgroep zijn. Aanmelden voor de eerstvolgende ronde kan nog t/m 31 maart.

Deelnemen aan de Ledenraad is interessant, stimulerend en nuttig. Of zoals een vertrekkend ledenraadslid het formuleert: 'Ik heb het ledenraadschap als heel prettig ervaren , zeker ook de contacten en ontmoetingen die je dan ook buiten je eigen regio opdoet'.

Het kost met twee bijeenkomsten per jaar niet veel tijd. De reiskosten worden vergoed.

Meer informatie is te vinden op www.sovon.nl/ledenraad.