Update Avimap en handleiding beschikbaar

De Avimap-app voor digitale veldinvoer is een succes; veel BMP'ers maken er gebruik van. Een aantal verbeterpunten waar de tellers mee kwamen is nu verwerkt in een update van Avimap. Ga naar de appstore en update of installeer de nieuwe versie (1.40).

Tevens is er een nieuwe versie van de Avimap-handleiding beschikbaar. 

Belangrijkste verbeteringen

Belangrijkste verbeteringen in Avimap en toegevoegd aan de handleiding:

  • Uitleg hoe je soorten op de snelkiesknoppen kan vervangen
  • Uitleg welke soorten er standaard op de snelkeuze knoppen verschijnen
  • Uitleg hoe je de grootte van de snelkiesknoppen aanpast
  • Uitleg hoe je het aantal waarnemingen op de kaart instelt
  • Uitleg waarnemingen van een eerder bezoek kunnen inzichtelijk gemaakt worden
  • Hoe download je een kaart van Nederland en koppel je die aan Avimap?
  • Alleen nest-waarnemingen tonen
  • Waarnemingen van een aangrenzend telgebied doorgeven
  • Verbeterde uitleg hoe je een off-line kaart maakt (bijlage 1)

Gebruik Avimap

We zien nu al dat het gebruik van Avimap een enorme vlucht neemt ten opzicht van het invoeren via de website. In de grafiek met percentages hieronder is dat duidelijk te zien. Daarnaast zorgt Avimap voor een toename van het aantal BMP-tellingen en daar zijn we erg blij mee. Op dit moment zijn er bijna 400.000 records ingevoerd van dit voorjaar.

Reacties

Ik herinner me nog de uren in het veld en vooral die uren en uren erna dat je je veldgegevens handmatig moest overzetten op soortkaarten. En dan moest je wachten tot aan het einde van het seizoen voordat het echt leuk werd: clusteren van de waarnemingen. Nu is het al helemaal leuk als je in het veld bent - je weet dat je thuis (bijna) niks meer hoeft te doen! Grote winst AviMap!!!

Reactie toevoegen