Veldkaart

Uitwerken BMP-tellingen voor Vogelatlas

BMP'ers zijn een nijver volkje. Het broedseizoen 2013 is nog maar nauwelijks voorbij,  of er wordt al volop uitgewerkt. Van wel 300 telgebieden, waarvan het leeuwendeel via autocluster, hebben we de gegevens al ontvangen. Dank daarvoor!  

Dit jaar zijn we extra blij met snel uitwerken.  De BMP-gegevens spelen immers een belangrijke rol bij het atlasproject. Zo zijn BMP-gegevens een grote steun bij het completeren van het totaalbeeld in een atlasblok. Hoe sneller de gegevens beschikbaar zijn, hoe groter de kans dat de gegevens ook hiervoor gebruikt kunnen worden. Bovendien willen we in de Vogelbalans van komend najaar al aandacht aan broedseizoen 2013 besteden. Ook daarvoor zijn jouw BMP-gegevens onontbeerlijk. En wat is er nu spannender dan na het drukken op de autoclusterknop in één klap te zien wat al die bezoeken hebben opgebracht?

1 september

We zijn benieuwd hoeveel telgebieden op 1 september al beschikbaar zullen zijn.  Zorg je dat jouw tellingen erbij zitten? Prachtig! Nog vragen over het uitwerken en/of het autoclusteren? Mail gerust naar broedvogels@sovon.nl