Uitnodiging symposium

Op donderdag 31 oktober a.s. vindt, als afsluiting van het RDN-programma ‘Praktisch natuurbeheer voor levensgemeenschappen’, een symposium plaats met als titel ‘Systeembeheer, soortenbeheer en biodiversiteit; lessen uit de praktijk’.

Het symposium vindt plaats op de Radboud Universiteit in Nijmegen. Voor deelnemers aan de workshops van dit jaar is deelname gratis. Anderen betalen € 25,- p.p. Deze dag bestaat uit een reeks aansprekende lezingen door bekende sprekers uit de praktijk van het beheer en het toegepaste onderzoek. De presentaties zijn gericht op de praktijk en na elke lezing is er gelegenheid voor vragen en discussie. In de pauzes kunt u natuurlijk uw contacten aanhalen. Het definitieve programma en de inschrijfmodule vindt u op: www.ravon.nl/Activiteiten/Cursussen/Workshop/Symposium.

Ophangen

Het programma is ook als flyer en als poster bijgevoegd (in PDF). Misschien kunt u ons helpen om ruchtbaarheid aan dit symposium te geven, door een print daarvan op een centrale plek op te hangen.

Bredere blik samenwerkingsverband

De workshops en het symposium worden georganiseerd door een samenwerkingsverband van Sovon, De Vlinderstichting, Zoogdiervereniging, FLORON, European Invertebrate Survey – Nederland, Stichting Bargerveen, Wildernistrek, de afdeling Milieukunde van de Radboud Universiteit Nijmegen en RAVON. Rode draad in dit programma is een soortgroepoverstijgende blik op natuurbeheer (zie ook: www.ravon.nl/natuurbeheer); dus niet slechts aandacht voor planten, óf vlinders, óf amfibieën. Dit kwam mede voort uit de vaak gehoorde opmerking dat bijvoorbeeld nachtzwaluw, zandhagedis en heivlinder allemaal wat anders nodig hebben en het dus heel lastig is om het als beheerder goed te doen. In de theorie en in het veld is door de deelnemers – met steeds drie docenten vanuit de verschillende partnerorganisaties – gezocht naar mogelijkheden om het voortbestaan van veel soorten in terreinen mogelijk te maken. Tijdens het symposium staat deze bredere blik wederom centraal.

Regeling Draagvlak Natuur

De workshops en het symposium zijn mogelijk gemaakt door financiële steun vanuit de Regeling Draagvlak Natuur (RDN) van het Ministerie van Economische Zaken.

Ga naar het programma en de inschrijfmodule op www.ravon.nl.