Uitkomende eieren van Kokmeeuw. Foto: Jan Kramer

Uitkomende eieren

Half mei kun je als broedvogelteller zomaar getuige zijn van intieme momenten uit het vogelleven. Zoals het uitkomen van de eieren van, in dit geval, Kokmeeuwen.

Dat overkwam Jan Kramer en Jan Scholtmeijer tijdens hun BMP-rondje op 18 mei. Even genieten van het bijzondere moment en dan weer door, uiteraard. In hun eigen woorden:

Bijzonder moment

"Prachtig om getuige te zijn van de pogingen van zo’n piepklein wezen, dat ongetwijfeld heel wat moeite moet doen om door de eischaal heen te breken. We hebben uiteraard niet het verdere verloop afgewacht, maar zijn om verstoring te voorkomen meteen weer verder gevaren. Om een Sovon-uitspraak te citeren: ‘Verstoren is verloren’. Uitgaande van een broedduur van 23 – 26 dagen en een legduur van 3 dagen, moeten de eieren omstreeks 21 april gelegd zijn.

Succesvolle kolonie

We troffen bij onze BMP-inventarisatie op 23 april ook al nesten met eieren aan in de kolonie. De kolonie is sinds 2011 jaarlijks toegenomen in aantal. In 2011 telde de kolonie 12 territoria, in 2012 waren er 25 territoria, in 2013 stelden we 33 territoria vast en bij ons BMP-bezoek van gisteren (18 mei 2014) waren er volgens de BMP-regels ongeveer 150 territoria!" aldus Jan.

Nestkaart Light

Zulke toevalstreffers lenen zich goed voor Nestkaart Light, het programma waarmee de lotgevallen van nesten op eenvoudige manier kunnen worden ingevoerd. Specialisten die zich uitgebreid met bepaalde soorten bezighouden,willen vaak meer gedetailleerde informatie vastleggen, en dat kan via het Nestkaartenproject. Beide vormen van onderzoek vullen elkaar aan. Kennis van het broedsucces van vogels is belangrijk om te kunnen begrijpen waarom sommige vogelsoorten het zo slecht of juist goed doen.