Iedere nestkaart is welkom

Twintigste seizoen Meetnet Nestkaarten

Het Meetnet Nestkaarten ging in 1996 van start, wat betekent dat we dit jaar het 20e veldseizoen ingaan. Er is in die tijd een schat aan broedbiologische gegevens verzameld, van in totaal 721.520 nesten verdeeld over 191 soorten. Met terugwerkende kracht zijn gegevens tot in de jaren 1940 ingevoerd. Per jaar gaat het, gerekend vanaf 1996, om bijna 38.000 nestkaarten. 

             Door Chris van Turnhout

Het best vertegenwoordigd zijn weidevogels (bijna 23.000 Kieviten en meer dan 5000 Grutto’s per jaar), nestkastbroeders (zoals Koolmees, Pimpelmees en Bonte Vliegenvanger), uilen, roofvogels en enkele kustbroedvogels. Dit is natuurlijk het resultaat van de inspanningen van verschillende werkgroepen waarmee we samenwerken, zoals Landschapsbeheer Nederland, werkgroep NESTKAST, Werkgroep Roofvogels Nederland (WRN), Kerkuilenwerkgroep Nederland (KWN), STONE, Stichting Hirundo, STORK, Gierzwaluwbescherming Nederland en anderen. Een overzicht van de aantallen nestkaarten per soort is voor eenieder in te zien via de resultaatpagina.

Resultaten per soort

De resultaten zijn sinds kort te raadplegen via de soortpagina’s. Hier zijn per soort, indien voldoende gegevens voorhanden zijn, trends in nestsucces (percentage succesvolle nesten), het aantal uitgevlogen jongen per succesvol nest en de gemiddelde eerste eilegdatum gepresenteerd.

Wensen

Natuurlijk blijft er nog het nodige te wensen over. We willen immers van zo veel mogelijk soorten bruikbare informatie over nestsucces hebben, om daarmee populatie-ontwikkelingen te verklaren. Daar zitten ook behoorlijk algemene soorten tussen, met relatief makkelijk vindbare nesten, zoals Merel, Heggenmus, Winterkoning, Fuut en Witte Kwikstaart. We zouden in het bijzonder uit stedelijk gebied  graag meer nestgegevens ontvangen (alle soorten). Nu vorig jaar met de introductie van Nestkaart Light een laagdrempelige, online invoermodule beschikbaar is gekomen, hopen we meer mensen bij het (zorgvuldig!) zoeken en controleren van vogelnesten te betrekken. Elk nest is welkom!

Figuur 1. Gemiddeld aantal jaarlijks ingevoerde nestkaarten per soort vanaf 2004. Eerste vier soorten afgetopt.