Zwartkop, sterk toenemend in Engeland en Nederland. Foto: Harvey van Diek

Twintig jaar breeding bird survey UK

De Breeding Bird Survey in Groot-Brittannië bestaat 20 jaar. Het is de opvolger van de Common Birds Census, het oudste landelijke broedvogelmonitoring programma in Europa.

Inmiddels kunnen de Britten terugzien op ruim een halve eeuw broedvogelmonitoring! Daar steken wij in Nederland met het BMP (dit jaar voor het dertigste jaar draaiend) bijna bleekjes bij af.

Verslag 2013
Een uitgebreid verslag over de broedvogelresultaten in 2013 is inmiddels digitaal beschikbaar. Het bevat een schat aan trendinformatie. Bij enkele soorten wordt daar nader op ingegaan, zoals bij de Spreeuw (afname) en Zwartkop (toename). Habitattrends geven vaak additionele informatie; zo blijkt de achteruitgang van de Koekoek het sterkst in boerenland en het minst sterk in moerassen. Binnen de verschillende delen van het Verenigd Koninkrijk bestaan soms tegengestelde trends, zoals bij de Huiszwaluw.

Vergelijkingsmateriaal
De BBS-resultaten vormen mooi vergelijkingsmateriaal voor de Nederlandse situatie. Die komt binnenkort uitgebreid aan bod in het septembernummer van Sovon-Nieuws. Kijk hier voor de laatste bijdrage, die t/m 2012 gaat.