Kwartelkoning. Foto: Anne van der Zijpp

Tweede telweekend Kwartelkoning

In het komende weekend van 18 en 19 juni is de tweede simultaantelling van de Kwartelkoning. De voorlopige resultaten van de eerste telling tekenen zich al af. De voorlopige aantallen geven hoop voor een beter jaar dan 2020. Maar de verspreiding is opmerkelijk.

Tot nu toe zijn er minimaal 45 roepplekken doorgegeven. Het aantal territoria op basis van de telrichtlijnen is voorlopig 43. De aankomst is dit voorjaar laat en daardoor kunnen de meeste roepplekken ook als territorium worden gerekend. In 2020 zijn de meeste waarnemingen gedaan in mei (voor week 22). Dit jaar is het nog koffiedik kijken hoe het zich ontwikkelt, maar er worden bijna dagelijks nieuwe vogels gemeld. Op onze website krijg je een beeld van zowel de aankomst en verspreiding in 2020 en 2021.

Er gaat niets boven Groningen

In een groot aantal provincies zijn Kwartelkoningen gemeld (figuur 1). Zoals altijd worden de waarnemingen gevalideerd. Van zuid naar noord zijn nu de aantallen per provincie: Noord-Brabant 1, Zuid-Holland 2, Utrecht 1, Gelderland 2, Flevoland 1, Overijssel 5, Friesland 2, Drenthe 7 en Groningen 24. Ruim de helft is dus vastgesteld in Groningen en op twee na alle in het Oldambt. In dat laatste gebied zitten de vogels vooral in graan en luzerne. Luzerne wordt (binnenkort) geoogst. Elders gaat het vaak om kruidenrijk hooiland. Figuur 1. Verspreiding van de Kwartelkoning in Nederland in 2021 (stand 14 juni, bron: Sovon & www.waarneming.nl).

Nieuwe vogels

Ondertussen is veel grasland gemaaid en dan blijven kruidenrijk hooiland (eventueel met plasdras) en ruigtes over als potentieel vestigingsgebied. Voorbeelden daarvan zien we in de Alblasserwaard, Brakel Munnikenland en Rouveen. Bijna dagelijks worden er nieuwe vogels ontdekt in dergelijke gebieden. Zo’n nieuwe roepende vogel kan een vrouwtje lokken, maar ook één of meerder andere mannetjes. En een roepende vogel kan zich snel verplaatsen. Als je gaat tellen, is het oppassen dat je roepende mannetjes niet dubbel telt.

Tweede telweekend 18/19 juni

De komende dagen - of eigenlijk nachten - kunnen er weer Kwartelkoningen worden geteld. In de komende dagen blijft het mooi weer, maar richting het weekend wordt de kans op neerslag en ook onweer groter. Hou het daarom goed in de gaten. Alle waarnemingen zijn welkom, zowel in het weekend als ervoor en erna. Graag invoeren op onze website. Beheerders van natuurterreinen en Agrarische Natuur Verenigingen kunnen de ingevoerde meldingen bekijken en maatregelen nemen als dat nodig is. Aanvullende waarnemingen mogen ook op www.waarneming.nl worden ingevoerd.