Foto: Anne van der Zijp

Tweede telling Kwartelkoning levert weinig nieuwe vogels op, met één uitzondering

Bij de tweede landelijke kwartelkoningtelling werden tot dusverre 58 vogels gemeld, vier meer dan bij de eerste telling. Net als bij de eerste telling werden verreweg de meeste vogels gehoord in het Groningse Oldambt. Daaronder diverse nieuwe vestigingen.

Door Kees Koffijberg & Jan Schoppers

Hoewel het aantal Kwartelkoningen landelijk wat tegenvalt, werden bij de tweede telling rond 21 juni vrijwel evenveel vogels gehoord als bij de eerste telling rond 29 mei. Zoals de figuur laat zien is het geen wet van Meden en Perzen bij welke telling de meeste Kwartelkoningen verschijnen. In 2013 en 2014 nam het aantal roepende vogels in de loop van juni juist af. Dit jaar werden bij de tweede telling diverse nieuwe vestigingen opgemerkt, zij het wel vooral in een select aantal gebieden. Het aantal territoria op grond van de tot dusverre gemelde vogels is ongeveer 85. Waarschijnlijk zal het aantal voor dit seizoen uiteindelijk in de buurt van de aantallen van 2013 en 2014 uitkomen (ruim 100).

Figuur: aantal roepende Kwartelkoningen bij landelijke simultaantellingen in 2001-2015. Weergegeven is het aantal bij de eerste telling eind mei/begin juni en bij de tweede telling in de derde week van juni. 

Oldambt favoriet

Momenteel zit ongeveer 60% van alle roepende vogels in de akkers van het Groningse Oldambt. Hier werden bij de tweede telling 18 nieuwe vogels gehoord ten opzichte van de eerste telling. Op één punt in dit gebied riepen op 21 juni zelfs 11 verschillende vogels tegelijk. Ook elders in het Oldambt wordt de verspreiding gedomineerd door enkele clusters van roepende vogels. De meeste vestigingen vonden plaats in wintertarwe, een gewas waar de vogels ook een goede kans maken ongestoord te broeden. Alleen vestigingen in luzerne (10) zullen allemaal worden uitgemaaid.

Weinig vogels langs de rivieren

Net als in 2014 blijft het rivierengebied erg spaarzaam bezet en vooral beperkt tot de IJssel (5). Ook in de buitendijkse gebieden van Vecht en Zwarte Water is het 's nachts stil (1 territorium langs Zwarte Water), ofschoon bijv. het gebied Langenholte in de afgelopen jaren steevast bezet was.  Ook in Drenthe blijft het aantal Kwartelkoningen achter bij voorgaande jaren.

Nieuwe vestigingen tot in juli

Kwartelkoningen houden er twee broedsels op na en vestigingen zich ook in juli nog in nieuwe gebieden. Veel hooilanden waar tot dusverre geen vogels werden gehoord zijn inmiddels gemaaid, maar plaatselijk is nog wel geschikt habitat voorhanden. Nieuwe meldingen van roepende Kwartelkoningen blijven dan ook welkom via het bekende adres op de kwartelkoningpagina.