Spreeuwen leggen meestal 5 of 6 eieren. Foto: Pieter Winkel

Tweede Spreeuwenvoorjaar - een update

In 2015 volgen we het voorjaar van de Spreeuw opnieuw op de voet. Net als vorig jaar, tijdens het Jaar van de Spreeuw. Van de deelnemers die een nestkast volgen druppelen de berichten over de eerste uitgekomen eieren binnen. Her en der is zelfs al gepiep van jonge Spreeuwen van onder het dak te horen.

In 2015 willen Sovon en Vogelbescherming Nederland met de hulp van alle nestvolgers weer een beeld krijgen van het broedseizoen van de Spreeuw. Vorig jaar startten de Spreeuwen opmerkelijk vroeg met de eileg. Dit jaar werd er gemiddeld wat later gestart met de eileg. De eerste berichten over uitkomende eieren kwamen de afgelopen dagen binnen. Bijvoorbeeld van Arie Kwakernaak van NeskastLIVE. Ook in de kast van Beleef de Lente zijn er al jongen uitgekomen.

's Morgens op het nest

Van zeker 20 camerakasten is nu bekend dat erin gebroed wordt. Eén van die kasten hangt bij Gerrit Jansen uit Angeren. Hij kijkt regelmatig in de kast en merkte het volgende op: maandag 20 april ligt het zesde ei in de spreeuwenkast. De zwarte veer die je op de ‘slechte’ foto ziet is een kippenveer. Als de Spreeuw de kast even verlaat worden de eieren met deze veer afgedekt. Grappig! Wat ik ook niet wist: de Spreeuwen waren alleen ’s morgens vroeg actief met nestelen. Verder zag je ze de hele dag niet. Elke dag, vanaf woensdagmorgen 15 april, werd rond 11 uur ’s morgens een ei gelegd.

Nestkaart Light

We roepen iedereen die een broedsels van Spreeuwen volgt op om af en toe in het nest te kijken en deze gegevens door te geven via Nestkaart Light. Omdat je een nest niet zomaar mag controleren, dien je wel even toestemming te vragen aan Sovon. Op basis van de nestgegevens komen we meer te weten over het broedsucces van de Spreeuw, die flink is afgenomen in Nederland.